Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
20. 6.
2006

Diploma Supplement v novém kabátě

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) dokončil vývoj nové verze evropského dodatku k diplomu, který je nyní aktuálně vydáván také studentům doktorského studia a účastníkům rigorózního řízení. Na základě připomínek k první verzi byl vytvořen obsahově i graficky vylepšený vzhled (grafický návrh vznikl ve spolupráci oddělení vnějších vztahů MU a grafického designéra).

Procedura vydávání Diploma Supplementu zahrnuje na MU propracovaný administrativní mechanismus: student má před ukončením studia k dispozici náhled budoucího DS, na kterém může zkontrolovat a urgovat případné nedostatky v údajích. Pracovník fakulty při tisku doplňuje pouze jméno děkana, který dokument vydává, všechny další údaje se pro tisk přebírají ze systému. Při finálním tisku se kopie dokumentu ukládá do tzv. archivu druhopisů navázaného na studentskou Přijímárnu. To je místo, kam systém umísťuje studentovi dokumenty k nahlédnutí - kromě druhopisů nebo administrativních dokumentů se používá také například pro oskenované a automaticky rozpoznané písemky. Student má Diploma supplement tedy k dispozici nejen v tištěné podobě, ale také ve formátu PDF (formát PDF jednak garantuje bezproblémové a věrné zobrazení či tisk, jednak je prohlížeč PDF volně šířeným dostupným software).

Diploma Supplement je dodatek k diplomu vydávaný zdarma absolventům vysokých škol spolu s diplomem. Pomáhá zajistit, aby vysokoškolské kvalifikace byly srozumitelnější v jiných zemích, než kde byly dosaženy. Přibližuje budoucím zaměstnavatelům absolventů univerzity obsah studia, přispívá ke spravedlivému akademickému a profesnímu uznání získané kvalifikace. Tento dvojjazyčný dokument shrnuje v češtině a angličtině údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. Jeho struktura je v souladu s jednotnou osnovou stanovenou Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES. Význam dodatku k diplomu byl posílen novelou vysokoškolského zákona, jíž bylo zrušeno vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které je nahrazeno dodatkem k diplomu.

20. června 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Velvyslanec USA navštívil FI MU (23. 5. 2006 05:42) | Vyhledávání v údajích IS MU » (20. 6. 2006 05:00)

Zatím žádné komentáře.