Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
20. 6.
2006

Vyhledávání v údajích IS MU

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Informační systém MU nabízí od června zcela novou generaci aplikace pro vyhledávání v širokém spektru údajů, které jsou v systému evidovány. Nově je tak možné prohledávat nejen základní údaje například o osobách na MU nebo vyučovaných předmětech, ale například všechny dokumenty uložené v libovolném formátu, studijní materiály, diskuse o studiu nebo celé závěrečné práce (Archiv závěrečných prací).

Oproti běžným internetovým vyhledávačům dokáže IS MU automaticky vyhodnotit, zda vyhledaný záznam je konkrétní osobě přístupný. Uživatelům je tak nabízen kompletní seznam všech vyhledaných záznamů, které může v daném okamžiku prohlížet.

Vedle možnosti pokročilého zadání vyhledávaného výrazu je možné prohledávat také pouze části slov, a to bez ohledu na českou diakritiku. Příjemnou pomůckou je pak zobrazení krátkého příkladu z vyhledaného textu, která obsahuje hledaný výraz v kontextu samotného dokumentu.

Během prvních dnů od zveřejnění nové verze aplikaci použilo více než 5 500 uživatelů, kteří zadali k vyhledávání přes 22 000 výrazů. Nová aplikace prohledává téměř 2 500 000 evidovaných záznamů.

Tematické vyhledávání
Vyhledávání je možné provádět v dokumentovém serveru, v předmětech, ve studijních materiálech, diskusích, závěrečných pracích, vývěsce, životopisech, publikacích, osobních stránkách, osobních webech nebo archivech diskusních fór a vývěsky. Lze vybrat osobu, k níž se vyhledávání vztahuje. Touto osobou může být například majitel souboru, učitel předmětu, autor publikace, z čehož je zřejmé, že role osoby závisí na vybrané sekci. Aplikaci lze nalézt v autentizované části IS MU: Osobní administrativa -> Hledání.

Vyhledávání v seznamech absolventů a závěrečných pracích
Již nějakou dobu mají autentizovaní uživatelé IS MU k dispozici Achiv závěrečných prací. Novinkou je právě možnost vyhledávat práce. Archiv obsahuje všechny práce předložené k obhajobě v roce 2006 (zveřejňují se i práce neúspěšně obhájené) a práce z předchozích let, pokud byly k dispozici v elektronické podobě a u nichž autor povolil zveřejnění uživatelům v IS MU. Při hledani informací k absolventům jsou k dispozici jména a příjmení absolventů, rok obhájení, studijní program, obor, udělený titul, název práce a jiné informace, nezpřístupňují se například informace o hodnocení práce nebo hodnocení studia.
Aplikaci lze nalézt v autentizované části IS MU: Osobní administrativa -> Studium -> Archiv závěrečných prací
nebo v Osobní administrativa -> Lidé, pracoviště, absolventi a závěrečné práce.

20. června 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Diploma Supplement v novém kabátě (20. 6. 2006 00:00) | Zjednodušený sběr údajů pro akreditace studijních programů » (20. 6. 2006 05:42)

Zatím žádné komentáře.