Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
13. 12.
2007

Obchodní centrum - on-line prodej produktů souvisejících se vzděláváním

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Masarykova univerzita spustila do provozu internetové Obchodní centrum MU (http://is.muni.cz/obchod/), které nabízí možnost zakoupení jednotlivých předmětů i celých programů celoživotního vzdělávání, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, víkendové, neakreditované kurzy například pro právníky, informatiky a další, e-learningové kurzy, elektronické studijní materiály, ale i konferenční služby (účastnický poplatek, ubytování, služby). Mezi nabízené vzdělávací aktivity patří prodej programů nebo kurzů celoživotního vzdělávání bez ohledu na akreditovaný nebo neakreditovaný typ studia. Dále také přípravných kurzů k přijímacím řízením a studia v tzv. „nultých“ ročnících, e-learningových kurzů pro vzdělávání zaměstnanců nebo pro veřejnost a dalších speciálních kurzů, například praktických výcvikových kurzů nebo exkurzí, jazykových kurzů apod.

Originální je právě propojení se systémem pro podporu studia a výuky (e-learningu) a díky tomu vyhovuje specifikám univerzity. Integrace do IS MU umožňuje převzít a seskupovat předměty přímo z evidence předmětů v IS MU, určit k nim parametry prodeje (cenu, propagační informace), kritéria prodeje (nakoupit smí kdokoliv nebo jen studenti MU, zaměstnanci MU, účastníci splňující definované podmínky), je propojeno s ekonomickým systémem MU (poskytuje informace o stavu plateb k jednotlivým osobám, individuální variabilní symboly, výběry, sestavy), nabízí garantované metody on-line placení (převodem, kartou) a zejména automatické zprovoznění studia a bezprostřední přístupy k různým službám (ke kurzu, ke studijním materiálům).

Veřejnost na stránkách Obchodního centra MU získává přehled o nabídce všech vzdělávacích aktivit na Masarykově univerzitě. Obchodní centrum ocení kromě uchazečů o běžné studium také široká veřejnost. Masarykova univerzita se zahájením provozu Obchodního centra stala průkopníkem, který díky webové technologii zpřístupňuje veřejnosti komplexní nabídku svých vzdělávacích aktivit i běžné výuky dle možností fakult. Pro mimobrněnské uchazeče je zajímavá nabídka e-learningových kurzů, např. on-line kurz angličtiny.


Obr. 1: Ukázka titulní strany Obchodního centra

Struktura Obchodního centra

Nabídka Obchodního centra je organizována podobně, jako v běžném kamenném obchodě a tak zde najdeme oddělení, regál (např. podle fakulty nebo typu studia), balení (jedna nebo více položek spojených ke vložení do košíku), košík (místo pro nákup, kam se vkládá balení před objednáním) a objednávku (závazné potvrzení zájmu o zboží v košíku, struktura objednávky je přizpůsobena dle povahy produktu a podle toho se pak sbírají položky, např. kód předmětu, adresa zaměstnavatele…).

Obchodní centrum je provázáno s ekonomickým informačním systémem, generují se individuální variabilní symboly objednávek, k dispozici jsou informace o stavu plateb k jednotlivým osobám, výběry, sestavy aj. Díky integraci do informačního systému pro podporu studia navazuje na evidenci studia osob a studijních programů, oborů, předmětů, na výběry, sestavy, řízení přístupu (např. registrace kurzů). Obchodní centrum tedy spolupracuje s elektronickou podporou studia a studium může být na základě uskutečněné platby automaticky zaktivněno - po spárování platby má zákazník bezprostřední přístup k různým zakoupeným službám (kurzu/ům nebo studijním materiálům apod.). Údaje jsou v Obchodním centru evidovány strukturovaně, takže tyto operace lze provést hromadně, jednoduše a pohodlně. Uchazeč si placenou vzdělávací aktivitu MU vybírá přímo z nabídky Obchodního centra MU nebo se o vzdělávací aktivitě dozví z Internetu a na Obchodní centrum MU je odkazován jen pro uskutečnění nákupu, platby a následné zpřístupnění služeb.


Obr. 2: Regál v nabídce Obchodního centra

Výhody

Nejvýznamnějším přínosem Obchodního centra MU je úspora evidenční administrativy a platební styk. Na elektronickou platformu pro propagaci a prodej vzdělávání lze však pohlížet i v širším kontextu (marketingovém, rozvojovém, …). Důležitá je v tomto ohledu zvláště elektronická evidence osob (kontakty na osoby se zájmem o vzdělávání, možnost komunikace dalších nabídek, možnost dolování dat), dále podpora marketingu (zákazníci mohou být ochotni sdělit cennou zpětnou vazbu) a v neposlední řadě propagace vzdělávacích služeb MU.
Pro uchazeče má Obchodní centrum MU především výhodu v ucelené nabídce vzdělávacích aktivit na MU, snadném získání informací, úspoře administrativy spojené se zakoupením kurzů (výběr, informovanost v průběhu procesu nákupu, platba,...). Uchazeč je následně zapsán do kurzu a stává se studentem MU a současně i uživatelem IS MU. Pak už může začít studovat, a to s veškerou podporou studia, komunikace a administrativy, kterou IS MU poskytuje, včetně vlastního e-mailu, přístupu do běžných agend a ke službám spojených s kurzem - studijním materiálům, kontaktům, informační zdrojům (vývěska, dokumenty), diskusím se spolužáky a dalším.


Obr. 3: Nákupní košík v Obchodním centru

První testovací akcí, která proběhla přes aplikaci Obchodní centrum je platba přelepek na kartu ISIC na Fakultě informatiky. Studenti i administrativní pracovníci, kteří se podílejí na vydávání přelepek, byli spokojeni s efektivnějším a rychlejším způsobem práce.

Tiskovou zprávu o Obchodním centru najdete zde.


13. prosince 2007

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Individuální informace o studentovi (13. 12. 2007 00:00) | Spolupráce BIVŠ a MU přinese prospěch dalším studentům » (13. 12. 2007 05:42)

Zatím žádné komentáře.