Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
13. 12.
2007

Spolupráce BIVŠ a MU přinese prospěch dalším studentům

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Bankovní institut vysoká škola, a.s. a Fakulta informatiky Masarykovy univerzity podepsali 27. září 2007 smlouvu o poskytnutí služeb informačního systému.

Bankovní institut vysoká škola, a.s. (dále BIVŠ) a jeho studenti začali v průběhu října 2007 v plné šíři využívat všechny služby informačního systému pro podporu studia. Systém je dodáván ve třech jazycích (češtině, angličtině a slovenštině), přináší elektronickou podporu evidence a řízení studia a e-learning, který je integrovanou součástí systému (úložiště studijních materiálů, odevzdávárny úloh, diskusní fóra, elektronické testování, ...), dále nabízí každému studentovi vlastní e-mail i po ukončení studia, diskusní fóra, nástěnky, prezentační webové prostory, a další pokročilé i ojedinělé nástroje (podpora vědy a výzkumu, kontrola plagiátů apod.). BIVŠ tak zajistí svým studentům možnost řešit výraznou část svých studijních záležitostí pohodlně on-line, tedy vysoce komfortní podporu pro vyřizování jejich studijní administrativy. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity se tak zavázala poskytovat služby informačnímu systému Bankovnímu institutu vysoká škola, a.s. Výhodou tohoto systému, kromě široké nabídky služeb a nástrojů, je také rychlá implementace. Systém byl nasazen v průběhu jednoho měsíce od zahájení prací implementační fáze a tak odpadly několikaměsíční až roční implementační období, které trápí jiné školy při zavádění nového systému.

Bankovní institut vysoká škola, a.s.
je soukromou vysokou školou, která se řadí mezi školy s dlouholetou tradicí v oblasti bankovnictví a finanční sféry aktuálně vzdělávající téměř 5000 studentů. Studium je zaměřeno na vzdělávání pracovníků bankovního a finančního sektoru, manažerů, pracovníků státní i veřejné správy, podnikatelského sektoru a jejich seznámení s novými odbornými poznatky, metodami a formami práce. Absolvent studiem získává potřebnou kvalifikaci pro uplatnění ve středních a vyšších funkcích v oblasti bankovnictví, financí, informačních technologií a managementu napříč všemi oblastmi hospodářské činnosti. Přístup ke kvalitnímu vzdělání mimo Prahu umožňuje BIVŠ prostřednictvím svých regionálních středisek v Česku a na Slovensku.

Informační systém Masarykovy univerzity
Pro zvýšení dostupnosti informací a zkvalitnění studia vyvinula MU vlastní intranetový systém s řadou nástrojů, které slouží k zpracování desítek tisíc přihlášek ke studiu, realizaci e-learningu, zápisu studentů ke zkouškám, usnadňuje také práci zaměstnancům a podporuje rychlou komunikaci mezi jednotlivými pracovišti. Služby systému využívají více než šest let i další soukromé a veřejné vysoké školy. Informační systém Masarykovy univerzity obdržel prestižní ocenění EUNIS ELITE AWARD 2005, které univerzita získala jako uznání vedoucího postavení v používání informačních technologií v rámci vysokého školství. V tomto směru je první vysokou školou v České republice a první z deseti nových členských zemí Evropské unie. Letos získal také prestižní cenu Inforum za elektronický archiv závěrečných prací MU.


13. prosince 2007

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Obchodní centrum - on-line prodej produktů souvisejících se vzděláváním (13. 12. 2007 05:00) | Vylepšení pro učitele (Záznamník učitele, Lidé) » (13. 12. 2007 05:49)

Zatím žádné komentáře.