Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
13. 12.
2007

Vylepšení pro učitele (Záznamník učitele, Lidé)

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Záznamník učitele

K rozsáhlé nabídce služeb pro učitele (zadávání hodnocení, vypisování zkušebních termínů, zasílání hromadných emailů, používání rozpisů studentů, a v neposlední řadě e-learningové aplikace - odpovědník, interaktivní osnova, poznámkové bloky) přibyly v agendě Záznamník učitele další možnosti:

Prezenční listiny
Jednou z významných a současně velice vděčných služeb je zavedení prezenčních archů (docházky) s možností tisku. Aplikaci je možné použít jak pro celý předmět najednou, tak pro vyučované seminární skupiny.
Prezenční listina je navázána na rozvrh v IS MU, tj. tiskne taká sloupce s daty dní, kdy se výuka seminární skupiny koná. Aplikace je užitečná zejména tam, kde je velký objem povinných cvičení s evidovanou docházkou.
Aplikace je dostupná ze Záznamníku učitele (Osobní administrativa IS MU -> Učitel -> Semináře -> Tisk prezenčního archu (nebo Předměty -> Semináře -> Tisk prezenčního archu)


Obr. 1: Záznamník učitele - tisk prezenční listiny

Evidence změny jména a příjmení studentů
Byla zavedena evidence změn jmen a příjmení studentů (během studia, výuky), aby učitel mohl snadněji identifikovat studenta, u něhož ke změně jména/příjmení došlo.

Evidence stáží
Pro katedry, kde součást výuky jsou stáže, se ukázalo velmi užitečné zavést informace o stážích přímo do Záznamníku učitele.

Výběr studentů rozšířen na zaregistrované do předmětu
Někteří učitelé pracují se studenty, kteří do jejich předmětu nejsou zapsaní, ale pouze zaregistrovaní. Zaregistrovaní představují skupinu studentů, kteří se o předmět zajímají, ale zápis u nich ještě neproběhl. Tato vlastnost se využije například pro blokovou výuku v terénu, kdy je omezena kapacita účastníků.
V Záznamníku učitele je tedy navíc doplněno omezení na ´Nezapsaní, jen zaregistrovaní studenti´ (seznam lze rozšířit na zaregistrované). Po volbě tohoto omezení lze pracovate s takto vybranými studenty - poslat např. e-mail (Záznamník učitele --> Studenti --> Poslat dopis).

Přenos informací z balíků témat do archivu závěrečných prací
V záznamníku učitele je k dispozici aplikace Rozpisy studentů, která umožňuje ´Správu balíku a témat/variant´. Ta slouží k vytvoření a správě balíků témat záverečných prací. Nově vznikla aktualizační aplikace, jejímž cílem je přenos aktualizovaných údajů o závěrečné práci z balíku témat do archivu závěrečných prací. tak se aktuálně přenáší nejen běžné nformace o závěrečné práci, ael i změna anglického názvu práce, vedoucího práce nebo oponenta.
Správa balíku a témat/variant se nachází v Osobní administrativě IS MU -> Učitel (Záznamník učitele): Rozpisy studentů: Správu balíku a témat/variant


Lidé

Novinka v aplikaci Lidé:

Konzultační hodiny
Vyučující mají také nyní možnost v aplikaci Lidé zobrazovat svoje konzultační hodiny. Pomocí aplikace Editace mých osobních údajů, do níž byl doplněn html editor, může učitel (každý, kdo vyučuje nějaký předmět) vytvářet a editovat konzultační hodiny, které se pak zobrazují za výpisem přemětů učitele v aplikaci Lidé.


Obr. 2: Konzultační hodiny - tvorba v html editoru a zobrazení v Lidé

13.prosince 2007

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Spolupráce BIVŠ a MU přinese prospěch dalším studentům (13. 12. 2007 05:42) | Čepice aneb Pěkné vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2008 » (22. 12. 2007 00:00)

Zatím žádné komentáře.