Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
10. 2.
2008

Barevné skenování ručně psaných písemek

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky
Testování, resp. zkoušení, neodmyslitelně patří k vysokoškolskému studiu. Informační systém MU již delší dobu široce podporuje automatické zpracování písemek ve formě testů - a to jak testů s otázkami s právě jednou správnou odpovědí, tak testů s otázkami s více správnými odpověďmi. Takto zkoušení studenti vyplní formuláře, tzv. odpovědní listy, ty jsou pak oskenovány, rozpoznány a vyhodnoceny. Tento postup přináší obrovskou úsporu času na straně vyučujících, o čemž svědčí stále větší zájem o tento typ zkoušení. O tom, jak skenování zjednodušuje zkoušení, jsme psali již v roce 2006 zde a v novince o ručně psaných písemkách.

Informační systém podporuje také ručně psané písemky, kdy student přímo na papír odpovídá na "otevřenou" otázku nebo řeší zadaný problém. Nově je však možné u tohoto typu písemek zachovat barevné opravení učitelem (např. červenou propiskou nebo pastelkou) i ve fázi po naskenování, rozpoznání a následného vystavení v barevné verzi studenům. Tím se podstatně zpřehledňuje opravená písemka a studenti si díky tomu nemohou splést své odpovědi s opravou a komentářem vyučujícího.Obr. 1: Ilustrační příklad - Naskenovaný formulář

Jak se postupuje při tomto typu písemek?

Postup pro barevné skenování je stejný, jako u dosavadního skenování černobílého.

Student vyplní na odpovědní list dle vzoru, který zná. Do předem určeného pole, který je strojově rozpoznávatelný, zadá svoji identifikaci (učo - univerzitní číslo osoby) a číslo listu, má-li písemka více listů. Pak postupuje dle zadání zkoušky - provede výpočet, rozbor, napíše text, definice apod. Učitel studentovo řešení opraví, barevnou fixou vepíše svoje poznámky či komentáře přímo do listu s řešením a do strojově rozpoznávatelného pole vyznačí počet získaných bodů. Učitel nebo e-technik stoh písemek barevně oskenuje (doposud se užívalo skenování v odstínech šedi) a pomocí aplikace pro skenování v IS MU se automaticky na základě průvodky (nesoucí informace o předmětu, učiteli aj.) ho přenese do Úschovny učitele. Aplikace pro skenování a rozpoznávání skeny automaticky zařadí do Přijímáren jednotlivých studentů, aby si mohli prohlédnout hodnocení učitele. Každý student vidí pouze svou písemku. Odpadají tedy pro studenta i učitele časově náročné konzultace a vyhledávání konkrétní písemky, což přináší zejména při počtu stovek studentů v předmětu velké úspory času oběma stranám.

Bodové hodnocení ze strojově zpracovatelných polí jsou převedeny do evidence studia v konkrétním předmětu, do tzv. Poznámkového bloku. S nimi lze dále provádět běžné operace týkající se průběžného hodnocení - např. vytvořit anonymní statistiku a graf úspěšnosti v dané písemce a zveřejnit ji studentům. Pokud má učitel zájem, může si i nadále odpovědní list pro ručně psanou písemku stáhnout ve formátu LaTeX a upravit si jej dle potřeb - např. doplnit text zadání či pokyny pro studenty. Důležité je pouze zachovat kalibrační značky, podle kterých se následně orientuje rozpoznávací software.

První učitelé, kteří tento způsob zkoušení využívají, projevují značné nadšení z nové funkce, protože počet studentů, kteří přicházejí na konzultaci kvůli nejasně opravené písemce, klesá. Opravující zase mohou použít na opravování cokoli, co se od písma studenta liší barvou, ne nutně tloušťkou čáry, jak tomu bylo doposud.

10. února 2008

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Sekce Školitel (31. 1. 2008 05:42) | Informační systém vyvolával doslova bouře » (10. 2. 2008 05:00)

Zatím žádné komentáře.