Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
31. 1.
2008

Sekce Školitel

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Jednou z povinností akademických pracovníků je vedení nebo oponentura závěrečných prací. Součástí semestrálního hodnocení je vědecká a výzkumná činnost studenta.

Proto na titulní straně IS MU přibyla sekce Školitel, užitečná pro všechny, kdo vedou či oponují závěrečné práce, a pro všechny, kdo se podílí na semestrálním hodnocení studentů doktorských programů. Hodnocení doktorských studentů provádí členové oborových rad a komisí - mají nově k nahlédnutí záznam školitele, který se vyjádřuje k položkám jako je postup práce na tezích dizertace či jazyková kompetence. Hodnocení studenta vč. získaných známek a kreditů lze vytisknout jako podklad pro jednání oborové rady.

Všichni vyučující najdou v rozcestníku dále přehled "svých" studentů, tj. těch, kterým vedou nebo oponují závěrečnou práci. Vedoucí práce obvykle v průběhu spolupráce uděluje jeden nebo více zápočtů za práci - rozcestník toto umožňuje pohodlně realizovat. Jakmile má student založen Archiv závěrečné práce, tj. odevzdal závěrečnou práci do archivu a chystá se ji obhájit, mohou vedoucí a oponenti zkoumat originalitu práce (posoudit zda není plagiátem pomocí funkce Vejce vejci) a vložit posudky práce.

Příjemnou funkcí je také možnost si kliknutím vybrat bakalářské, magisterské či doktorské studenty, kterým vyučující vede práci, a odeslat jim hromadný e-mail.

Aplikace navazuje na starší agendu Rozpisy studentů, kde vyučující vypisují témata záverečných prací, studenti se k nim přihlašují a navazují se školitelem komunikaci prostřednictvím e-mailu.


Obr. 1: Informace o studentce doktorského studia v aplikaci Školitel

31. ledna 2008

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Nové nástroje pro tvorbu multimediálních pomůcek (31. 1. 2008 05:00) | Barevné skenování ručně psaných písemek » (10. 2. 2008 00:00)

Zatím žádné komentáře.