Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
24. 7.
2008

Obchodní centrum MU rozšiřuje nabídku

 • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky
Masarykova univerzita spustila 1. ledna 2008 ostrý provoz internetového Obchodního centra MU. Jeho spuštění předcházel několikaměsíční pilotní provoz. Odkaz na Obchodní centrum MU je k dispozici na titulní straně IS MU pro veřejnost a pro uživatele IS MU v autentizované části systému.

Mimořádný internetový obchod určený pro prodej vzdělávacích aktivit nemá zatím srovnání na vysokých školách. Může být příkladem, kterým se vývoj informačních technologií na vysokých školách bude pravděpodobně ubírat, a současně jedním z dílčích postupů, jak se postavit k řešení situace, kdy si na sebe vysoké školy budou postupně muset začít i vydělávat.Obr. 1: Obchodní centrum MU přístupné z titulní strany neautentizovaného IS MU

Internetové Obchodní centrum MU není určeno pouze pro studenty a zaměstnance Masarykovy univerzity, ale nabízí své služby široké veřejnosti. Lidé tak na stránkách Obchodního centra MU získají přehled o nabídce všech vzdělávacích aktivit na Masarykově univerzitě. Díky webové technologii si mohou vybrat z komplexní nabídky vzdělávacích aktivit, i běžné výuky dle možností fakult.

V současné době nabízí Obchodní centrum tyto typy vzdělávání:

  Umožňuje zakoupit i jiné typy komodit, služeb nebo předmětů:
  • odborné konference;
  • knihy;
  • poplatek za prodloužení platnosti mezinárodní studentské karty ISIC;
  • další poplatky (např. za služby spojené s promocí) nebo předmětů.

  Struktura Obchodního centra v IS MU

  Originální řešení představuje propojení Obchodního centra MU s Informačním systémem MU (IS MU). Je tak možné přebírat a seskupovat předměty přímo z evidence předmětů v IS MU, určit k nim parametry a kritéria prodeje. Studijní oddělení má k dispozici funkce pro výběr objednávek, platících účastníků, kteří zakoupili v Obchodním centru MU nějaké předměty nebo studium. Tyto seznamy dle kritérií je možné exportovat do souborů (Excel, Word, ...) například pro zpracování hromadnou korespondencí nebo ke kontrole pracovníkům, vytváření analýz, statistik.

  Systém je dále propojen s ekonomickým systémem MU, pro který se generují individuální variabilní symboly objednávek, informace o stavu plateb a jiné. Ekonomické oddělení má k dispozici účetní sestavy.

  Platící účastník získá přístup k zakoupeným službám bezprostředně po jejich zaplacení: automaticky přístup do kurzu a ke studijním materiálům (texty, prezentace, testy, multimédia, diskusní fórum apod.) a učitel vidí automaticky tyto účastníky v seznamu svých studentů. Platící účastník naopak vidí, jaké studium nebo předměty si v Obchodním centru MU koupil, včetně celkového počtu kreditů, stavu objednávky, zda již zaplatil a kolik. Generuje se mu doklad o zaplacení a údaje potřebné k provedení platby (číslo účtu a variabilní symbol).

  Nabídka Obchodního centra MU je rozdělená na regály (podle fakult, typu studia), balení (jedna nebo více položek), košík a objednávku (závazné potvrzení zájmu o zboží v košíku). Nabízí se možnost zakoupení jednotlivých předmětů, celých ročníků celoživotního vzdělávání nebo přípravných kurzů k přijímacím zkouškám.

  Systém též spolupracuje s e-přihláškou IS MU, pokud je nejprve potřebné ke studiu absolvovat přijímací řízení.

  Pokud je předmět úspěšně zakončen, získá účastník za předmět kredity a osvědčení o jeho absolvování. Získané kredity si může v případě svého pozdějšího studia na MU nechat uznat jako absolvované. Předměty jsou nabízeny jak v prezenční, tak kombinované formě. V případě prezenční formy, chodí platící účastník na přednášky s běžnými studenty MU.

  Od začátku roku 2008 má Obchodní centrum za sebou brilantní rozjezd a nabídku široké škály služeb. Této nabídky využili nejen studenti a zaměstnanci MU, ale i široká veřejnost.

  Přípravné kurzy

  Zájemcům o studium na Ekonomicko-správní fakultě byl letos prostřednictvím Obchodního centra MU nabízen přípravný kurz k přijímacím zkouškám, jehož náplní bylo vysvětlení přístupu ke zpracování úloh, které by měly ověřit osobní předpoklady ke studiu. Uchazeči se seznámili s nejdůležitějšími typy úloh, s nácvikem trémy a to vše v daném časovém limitu.

  Pro maturanty, a nejen pro ně, připravila také Právnická fakulta přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Ten byl určen pro ty, kteří si chtěli zlepšit verbální a numerický způsob myšlení, dále rozvíjet svou logicko-analytickou schopnost řešit situaci a základy kritického myšlení. Výuka probíhala ve skupinách a to během šesti přednáškových dnů. Kurz byl přizpůsoben časovým možnostem uchazeče, v pracovní den odpoledne nebo o víkendu.

  Přípravný kurz ze zeměpisu pro přijímací zkoušky nabízela Přírodovědecká fakulta. Platící účastníci si mohli zopakovat, doplnit, prohloubit a cvičně testovat znalosti a dovednosti středoškolského učiva zeměpisu tak, aby byli k těmto zkouškám připraveni.

  Od začátku měsíce října 2008 do konce dubna 2009 bude Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pořádat pro studenty středních škol kurz pro přípravu k přijímacím zkouškám. Přednášet se bude střídavě fyzika, chemie a biologie. Kurzy povedou vysokoškolští učitelé Lékařské fakulty MU. Kurz lze již nyní zakoupit. Bližší časové informace a místo pořádání kurzu naleznete v balení Přípravný kurz na LF pro akademický rok 2008/2009.  Obr. 2: Přípravný kurz na LF pro akademický rok 2008/2009

  Celoživotní vzdělávání

  Účastníci Celoživotního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě měli letos velmi brzo možnost využít Obchodního centra MU pro nákup svých předmětů, které chtěli studovat v semestru Jaro 2008. Aplikace jim umožnila celý balíček zaregistrovaných předmětů nakoupit a účastníci CŽV si mohli zvolit pohodlný způsob placení přímo z domova a vyhnout se tak čekání v dlouhých frontách před pokladnou.  Obr. 3: Nákupní košík

  Studium vybraných jednotlivých předmětů z nabídky univerzity v rámci CŽV

  Nabízeny jsou zejména přednášky s velkou kapacitou, kde účast veřejnosti neomezí běžné studenty, nebo zcela samostatné kurzy. Cena za studium se odvíjí od počtu kreditů (časové náročnosti) předmětu.
  Od semestru Podzim 2008 jsou v nabídce kurzy pořádané Fakultou informatiky a Ekonomicko-správní fakultou.
  • FI: Informatika – studium moderních informačních technologií;
  • ESF: Ekonomika – nabídka jednotlivých placených předmětů studovaných v rámci CŽV.

  Studium celých akreditovaných studijních programů v rámci Celoživotního vzdělávání

  Studiem v těchto programech a pozdějším zápisem k běžnému studiu lze získat bakalářské vzdělání. Po úspěšném dokončení programu obdrží klient certifikát (osvědčení) o absolvování programu v rámci CŽV. V současné době je nabídka fakult pro semestr Podzim 2008 doplňována a aktualizována.

  Univerzita třetího věku

  Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné. Přes OC MU si současní i budoucí účastníci U3V mohou nakoupit základní kurzy, které jsou zaměřené na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku, kdy posluchačům jsou prezentována témata čtyř základních okruhů: Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a umění, Člověk a společnost. Aktuální nabídku U3V.

  Víkendové, vícedenní, semestrální kurzy

  Přírodovědecká fakulta nabízí pro zájemce kurzy, ve kterých mohou účastníci poznat různá geologická zákoutí naší republiky. Kurzů na různé lokality se můžou zúčastnit v různých termínech zde.

  V sedmihodinovém kurzu základů využití kurzu digitální dokumentační techniky si účastníci osvojí nejdůležitější pracovní postupy při pořizování digitálních obrazových dat. Kurz určen pro učitele všech typů škol, studenty denního i kombinovaného studia, univerzitu třetího věku nebo pro širokou veřejnost. Již nyní je v prodeji a výuka proběhne 10. října 2008.

  Jazyková škola

  Jazyková škola při FF MU, Brno pořádá v akademickém roce 2008/2009 pro veřejnost kurzy anglického jazyka v pěti pokročilostech podle Společného evropského referenčního rámce. Součástí nabídky je i přípravný kurz na mezinárodní jazykovou zkoušku FCE a CAE. Dále také nabízí cenově zvýhodněné kurzy s různým stupněm pokročilosti. V kurzu se střídá profesionální lektor se studenty, kteří na Filozofické fakultě navštěvují kurz Teachers' Training. Srpen si zájemci mohou zpestřit v rámci intenzivních kurzů anglického a ruského jazyka v Telči. Kurzy jsou zaměřené především na mluvení, poslech a řešení základních konverzačních situací. Výuka probíhá každý den 4 hodiny ve skupinkách po 12 účastnících.

  Další nekreditové nabídky Obchodního centra MU

  Během půlročního fungování byla v Obchodním centru MU zařazena nabídka prodeje konferenčních služeb (účastnického poplatku, služeb), výcvikových kurzů, exkurzí a podobně. Nabízí se také možnost zakoupení knih. V budoucnu se přes Obchodní centrum MU budou nabízet i bezplatné e-learningové vzdělávací kurzy pro zaměstnance Masarykovy univerzity.

  Konference – prodej konferenčních služeb

  Pro pořádání konferencí je zde nabídka k využití služeb Obchodního centra MU, které významně zjednodušuje úkony a administrativu s organizací spojenou.
  • Obchodní centrum Vám zajistí propagaci akce.
  • Snadné uhrazení konferenčního poplatku (převodem z účtu, kartou, složenkou, hotově).
  • Možnost nastavení od kdy a do kdy se mohou zájemci hlásit (platit), systém hlídá termín za Vás.
  • Určení kapacity volných míst – jejich zbývající počet opět ubývá automaticky, odpadá Vám starost toto sledovat a upravovat.
  • Ucelený seznam účastníků – možnost příštího kontaktu.
  • Zájemce vidí na jednom místě všechny potřebné informace.
  • Vám opadá nutnost papírování.
  • Snadná evidence.
  Aktuální nabídku konferencí sledujte v Obchodním centru MU.

  Knihy

  Právě probíhá pilotní prodej knih vydávaných Masarykovou univerzitou. Nabídka se bude postupně rozrůstat. Zájemci o koupi zde naleznou stručnou anotaci, obsah a ukázku z knihy. V případě dostupnosti i recenzi. Současnou nabídku naleznete na titulní straně Obchodního centra MU.  Obr. 4: Kniha

  Poplatky: za prodloužení platnosti mezinárodní studentské karty ISIC

  První prodej přes Obchodní centrum MU, který se uskutečnil na Fakultě informatiky MU, byl on-line prodej Revalidačních přelepek ISIC. Dnes se již prodej přelepek uskutečňuje přes Obchodní centrum MU na všech fakultách. Přelepka ISIC slouží k prodloužení platnosti karty ISIC, která je vydávána světovou organizací ISTC pod záštitou EU a UNESCO. Administrativa s prodejem revalidačních přelepek je veliká. Proto když dnes studenti neplatí přímo na studijním oddělení, je administrativa s tím spojená mnohem jednodušší. Nyní mají studenti FI MU možnost jako první využít při platbě revalidační přelepky platební kartu.

  24. července 2008

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Změny v systému správy záznamů o publikacích (8. 7. 2008 05:49) | Další vysoké školy se zapojují do odhalování plagiátorství » (2. 10. 2008 00:00)

Zatím žádné komentáře.