Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
2. 2.
2009

Aplikace pro absolventy MU

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Absolventská síť MU

V roce 2009 oslaví Masarykova univerzita 90. výročí svého založení. Při této příležitosti byl vytvořen prostor pro setkávání svých absolventů, jejichž počet se za uplynulých devadesát let vyšplhal až k číslu 125 000. Tímto prostorem se stala Absolventská síť MU, která je součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Informace o setkávání absolventů prostřednictvím IS MU, kde mohou absolventi obnovit spojení se svými přáteli ze studií nebo zjistit, co nového se v absolventském světě chystá, lze nalézt také v předchozích článcích a zprávách: Masarykova univerzita hledá 125 000 absolventů, Nové funkce a změny v aplikaci Lidé.

Registrace absolventů

Prvním krokem bylo zpracování dat z archívů a vložení veškerých dostupných údajů o absolventech (jméno, absolvovaný obor, dosažený titul, datum absolvování atd.) do IS MU.

Bylo potřeba umožnit absolventům jednoduchou registraci do Absolventské sítě, kde si každý absolvent snadno najde sám sebe a projde registračním procesem.

Absolvent zadá své jméno a příjmení a v nabídnutém seznamu osob, které odpovídají tomuto zadání, si podle titulu, fakulty, oboru a roku absolvování vybere sám sebe. Pak vyplní povinné údaje jako kontaktní e-mail, adresu a datum narození, zodpoví kontrolní otázky týkající se jeho studia a odešle registrační formulář. Zodpovědný pracovník MU obvykle ještě ten den zkontroluje vyplněné údaje, a pokud jsou v pořádku, registraci schválí. Systém automaticky zašle na uvedenou e-mailovou adresu zprávu, v které je uvedeno tzv. učo absolventa a přístupové heslo.

Učo je číslo představující jedinečnou identifikace osoby. Získává je každý student při zápisu ke studiu či zaměstnanec při nástupu do zaměstnání na MU a tato identifikace jim zůstává např. i pokud studium či pracovní poměr ukončí.

Nově toto učo získává i každý absolvent, který se do Absolventské sítě zaregistruje. S takto získaným učo a heslem se zaregistrovaný absolvent již může přihlásit do IS MU. Tato základní registrace ovšem umožní přístup jen k některým agendám v IS MU. Pro plný přístup k dalším absolventským agendám viz níže je potřeba se validovat. Validaci lze provést doručením kopie diplomu, případně jiného dokladu ověřujícího jednoznačně totožnost absolventa. Kopii lze buď zaslat v papírové podobě poštou, nebo jednodušeji naskenovat a vložit do ISu. Kopii dokladu opět zkontroluje pověřený pracovník, a pokud je vše v pořádku, je žadatel validován a získává tak plný přístup ke všem absolventským agendám v IS MU.

Do Absolventské sítě MU lze vstoupit přes http://is.muni.cz/.

Obr. 1: Kliknutím na odkaz Absolventská síť se absolvent dostane k registračnímu formuláři.

Absolvent je systémem provázen krok po kroku a postupuje tak, aby prokázal svou identitu a ve finále získal přístup k absolventským agendám v IS MU.

Obr. 2: Absolvent se schválenou validací může užívat všechny agendy.

Co nabízí Absolventská síť MU v ISu?

Absolventi mohou od okamžiku schválení validace využívat e-mail, Osobní stránku, Kruhy lidí, agendu Moji známí, Úschovnu a Můj web. Ke každé agendě byl v IS MU vytvořen Průvodce, který uživatele naučí, jak s jednotlivými agendami manipulovat. Je zpracován jednoduchou, názornou a snadno pochopitelnou formou s ukázkami a tipy. Průvodce je dostupný uživateli v příslušných agendách.

E-mail
má podobu učo\@mail.muni.cz. Místo učo si může absolvent zavést přezdívku, např. své jméno a příjmení. Lze samozřejmě také nastavit přeposílání pošty.
Osobní stránka
je něco jako univerzitní vizitka. Záměrem je vyhovět jak potřebám školní administrativy, tak potřebám uživatelů. Proto zobrazí IS u všech automaticky Základ informací (o studiu osoby ap.) Zbytek stránky, například kontakty, profesní vizitku a osobní vizitku si může každý doplnit podle své úvahy a zveřejnit pouze svým známým, uživatelům IS, nebo komukoliv v Internetu.
Kruh lidí
je místo v ISu, kde se může setkávat určitá skupina lidí, povídat si a sdílet třeba fotky. Co se v kruhu stalo v poslední době lze zjistit v Aktivitě v kruhu, kterou si lze nechat posílat e-mailem. Každý absolvent má v IS připraven tzv. Promoční kruh, jehož členy jsou absolventi, kteří promovali ve stejném oboru a roce. Lze proto předpokládat, že se potkávali ve škole jako spolužáci a rádi se v IS zase sejdou. Kromě toho lze zakládat vlastní Kruhy, do kterých si zakladatel může pozvat kohokoli, kdo je v IS registrován. S Kruhy jsou spojeny další agendy jako je Nástěnka určená pro vyvěšování zpráv, Diskuze sloužící k „povídání“ či Náš web, na kterém lze vystavit společné fotky, ať už nové či staré.

Obr. 3: V aplikaci Náš web lze zveřejnit různé typy dokumentů nebo například fotografie.

Moji známí
agenda umožňuje sdílet některé soukromější informace, ovšem pod podmínkou souhlasu obou stran se "známostí". Pokud k tomu dojde, tak lidé v této skupince mají přístup k informacím v rubrice 'Kontakt pro Mé známé' či blogu 'Vzkazy pro Mé známé'.
Úschovna
je velký prostor (gigabajty), do kterého lze krátkodobě umístit soubor, který je tak velký, že jej není možné zaslat e-mailem. Do e-mailu pak lze vložit odkaz na tento soubor.
Můj web
je naopak menší webový prostor, do kterého lze odkládat různé soubory na dobu dle potřeby, tedy i trvale. Navíc lze souborům nastavit, kdo je smí vidět (např. jen majitel webu, či uživatelé IS, nebo kdokoliv v Internetu).

Úschovna i Můj web fungují v rámci tzv. Správce souborů. Pro práci v obou aplikacích je tedy potřeba zvládnout manipulaci se soubory. To lze jednoduše pomocí ikonek, nebo pomocí textových příkazů.

Prezentace absolventa
Absolventi také mohou novým způsobem využívat agendu Lidé, kde si vytvářejí prezentační stránku s Profesní a Osobní vizitkou, zájmy a přistupují do dalších agend Absolventské sítě. Více v novince k aplikaci Lidé.

Průvodci aplikacemi

Další podrobnosti k Osobní stránce, Mým známým a Kruhům lidí lze nalézt v Průvodcích:

Absolventská síť byla spuštěna 1. 11. 2008. Na začátku roku 2009 bylo schváleno již více než 1 200 žádostí a validováno více než 200. Věk těchto absolventů se pohybuje v rozmezí 25 až 96 let. I geografický rozptyl absolventů je zajímavý – kromě států Evropy jsou zaregistrováni absolventi s trvalým bydlištěm v USA, Kanadě či Egyptě. Převažují ale samozřejmě absolventi z České republiky.

2. února 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Zvolte si vlastní přezdívku odesílatele e-mailu (9. 1. 2009 05:49) | Dril - "opakujme méně, vybavme si více" » (2. 2. 2009 05:00)

Zatím žádné komentáře.