Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
2. 2.
2009

Dril - "opakujme méně, vybavme si více"

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

V závěru minulého roku byla v IS MU spuštěna nová e-learningová agenda, tzv. Dril. Jedná se o agendu experimentální, která nemá v nám známých univerzitních e-learningových systémech přímou obdobu.

Učí-li se člověk novou disciplínu, je zpravidla potřebné osvojit si sadu úvodních poznatků, bez kterých se nelze dostat dále, ke složitějším strukturám a vztahům. Typické je to při učení se slovní zásoby cizího jazyka. Existují různé přístupy, jak tyto "nesmysluplné" jednotky znalostí, které je potřeba se naučit zpaměti, dostat do dlouhodobé paměti. Záměrem agendy Dril je využít počítač k tomu, aby každému uživateli u každého jeho slovíčka počítal a operativně vyhodnocoval, kdy si uživatel má dané slovíčko zopakovat: abychom nemuseli opakovat příliš brzy (slovíčka, které nám relativně "jdou") a abychom neopakovali těžké slovíčko pozdě (až už jsme ho zapomněli).

Počítač předkládá uživateli kartičky, ten se zamyslí např. nad překladem a po jeho zobrazení (zobrazení správné odpovědi) vyznačí, jak dobře odpověd věděl.

Jedná se o variantu algoritmu pro učení s prodlevami, tzv. spaced repetition. Principy rodiny těchto algoritmů jsou známé nejméně desítky let, ale teprve rozvoj počítačů umožňuje jejich pohodlné využití.

Obr.: Graf tzv. učení s prodlevami znázorňuje, jak účinkuje opakování (drilování) na vaši paměť. Pokud si na 'kartičku' vzpomínáte zhruba na 90 %, je vhodné si ji zopakovat.

Implementace v IS MU posouvá celý nápad ještě dál: na univerzitě jsou totiž desítky i stovky osob, které mají zájem se učit podobný okruh, např. podobnou jazykovou učebnici. Protože se na MU velmi rutinně využívá Informační systém MU ke každodenní práci, je pro uživatele pohodlné drilovat přímo v IS MU, který ovládají, ve kterém mohou diskutovat s dalšími studijícími dané učebnice, reportovat autorovi chyby či navrhovat zlepšení.

Při pilotním spuštění byly do drilové aplikace v rámci e-learningového projektu naplněny dvě jazykové oblasti - tři učebnice angličtiny a jedna učebnice latiny pro mediky. Agenda je nicméně k dispozici celé uživatelské veřejnosti a spontánně vznikají další učebnice: nepravidelná anglická slovesa, francouzština, němčina, španělština, norština. Učebnice mohou být doplňkem univerzitní výuky, ale i nemusí (např. němčina pro samouky).

Systém je, jak už je v IS MU zvykem, navržen poměrně obecně - umožňuje na kartičku přidat např. i přehrání zvuku (využito v učebnicích AJ) či zobrazení obrázku (studenty připravovaná učebnice japonských Kanji).

K plánovaným funkcím patří zejména podpora spolupráce učících se uživatelů: lidé si například na kartičky vepisují své poznámky, příkladové věty, rozlišení synonym atd. a tyto velmi hodnotné poznámky mohou zveřejnit ostatním, kteří je mohou převzít na své kartičky. Je-li provozování učebnice moderováno vyučujícím, může je tento přímo zařadit do "oficiálního" znění kartiček, bude-li chtít.

Agendu Dril mohou využívat všichni uživatelé Informačního systému MU, tj. i například stále rostoucí obec absolventů, kteří letos oživují svůj záznam v IS MU a kontaktují se se svými spolužáky.

Podrobnosti a další zajímavosti či časté otázky ke drilu se nacházejí v Průvodci.

2. února 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Aplikace pro absolventy MU (2. 2. 2009 00:00) | Nové funkce a změny v aplikaci Lidé » (2. 2. 2009 05:42)

Zatím žádné komentáře.