Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
2. 2.
2009

Nové funkce a změny v aplikaci Lidé

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Aplikace Lidé v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) prošla několika změnami mj. proto, aby se IS MU stal plnohodnotným místem setkávání nejen současných studentů, ale i absolventů školy, prostřednictvím Absolventské sítě MU. Aplikace doposud vyhledávala a zobrazovala jen současné aktivní studenty a zaměstnance. Protože absolventům zůstává možnost využívat školní poštu i po skončení studia, přivítali možnost si vyhledat kontakt na spolužáky, kteří již také ukončili studium.

Vyhledávání osob

V polovině roku 2008 byly do ISu z archívů zavedeny záznamy o všech absolventech školy od jejího vzniku (jméno, absolvovaný obor, získané tituly, datum absolvování). Absolventi z období před zavedením ISu získali každý své učo tak, jako má každý student a zaměstnanec univerzity po roce 1990. Nyní je v ISu zavedeno více než 230 tisíc osob, z toho je přes 125 tisíc absolventů a více než 48 tisíc osob jsou současní studenti nebo zaměstnanci.

Pro zjednodušení práce s vyhledáváním zmizelo i dřívější omezení na výpis pouze prvního sta výsledků dotazu.

Vyhledávání funguje ve dvou režimech: mezi všemi osobami nebo jenom mezi absolventy.

Hledání studentů a zaměstnanců, které se základně omezuje na aktuální studenty a zaměstnance, lze rozšířit na vyhledávání mezi všemi osobami včetně absolventů zaškrtnutím volby "i mezi neaktivními". V neautentizované části ISu se ve vyhledávání zobrazují jenom aktuální studenti a zaměstnanci a úspěšní absolventi.

Pro zúžení výběru lze, stejně jako dříve, využít omezení dle fakult nebo pracoviště a vztahu ke škole (zda osoba na škole pracuje nebo studuje). Naproti tomu hledání absolventů lze zúžit omezením se na některou z fakult, včetně nyní již neexistujících - Farmaceutické fakulty a Pedagogického institutu Jihlava, nebo uvedením přibližného roku působení na škole.

Výsledkem vyhledávání je zobrazení stránky s informacemi o hledané osobě, tzv. Osobní stránky. Každá osoba zavedená v ISu má svou Osobní stránku, která slouží pro základní identifikaci studentů a zaměstnanců a nově umožňuje i vzájemný kontakt mezi absolventy.

Osobní stránky

Cílem změny Osobní stránky bylo rozšíření rozsahu údajů, které může uživatel zveřejnit na své univerzitní vizitce, a zároveň bylo záměrem nabídnout uživatelům větší kontrolu nad jejím obsahem. Chceme umožnit našim uživatelům vytvořit si reprezentativní osobní stránku. Podobnou možnost nabízí i řada dalších webových stránek, ale umístění na stránkách Masarykovy univerzity má vyšší kredibilitu.

Osobní stránka v minimálním režimu obsahuje fotografii, jméno, školní emailový kontakt, aktuální pracoviště, aktuální a úspěšně ukončená studia. Dále si každý může svou stránku rozšířit o kontakty, profesní a osobní vizitku.

Hlavička stránky

  • Přibylo zobrazování dřívějších jmen: např. pokud se studentka nebo absolventka vdala, je v systému dohledatelná i pod svým rodným jménem/minulým příjmením.
  • Absolventi (a další osoby, které nejsou současnými zaměstnanci ani studenty) si mohou nahrát svou vlastní fotografii. Absolvent po skončení studia nebude muset mít na své stránce fotografii z prváku, může zvolit takovou, která více odpovídá jeho současnému profesnímu zaměření, ale současně splňuje stanovená pravidla (jen pro autentizované v ISu).
  • K získání prvotního přehledu o osobě slouží informace vyjadřující výstižně hlavní profesní zaměření osoby, kterou lze doplnit v sekci 'Kdo jsem' - např. houslistka v České filharmonii. Tato informace se zobrazí v horní části Osobní stránky mezi jménem a školním e-mailem.
  • Obr. 1: V Informačním systému si můžete vytvořit osobní vizitku, kde výstižně charakterizujete své aktuální profesní zaměření.

Působení na škole

  • Na žádost studentů přibyla možnost zveřejnit vlastní rozvrh ostatním.
  • Absolventi se můžou rozhodnout, zda chtějí svá ukončená studia zobrazovat či nezobrazovat.

Profesní vizitka

Pro profesní vizitku byl zvolen netradiční formát, který se liší od běžných životopisů, ale více zapadá do strategie navazování kontaktů skrze Informační systém. Uživatelům je k dispozici několik rubrik: Kdo jsem, Obory, Aktuální pozice a projekty, Profesní zkušenost a orientace v kostce, Vzdělání a Kontaktujte mne, pokud. Poslední, „experimentální“ rubrika vyzývá ostatní ke kontaktu v profesních záležitostech („hledáte místo právníka v Berouně“) i ohledně volnočasových aktivit („chcete si zkusit zahrát curling“).

Osobní vizitka

Ze zájmů, které uživatelé vyplňují, vznikl Mrak zájmů. Díky němu mohou uživatelé najít kolegy se stejným koníčkem.

Obr. 2: Slova v mraku psaná velkými písmeny značí velmi často vyplňované zájmy.

Informace pro známé

Možnost vytvářet mezi uživateli ISu virtuální známosti se promítla i na rozšíření Osobní stránky. Sekce soukromý kontakt a Vzkazy pro známé se zobrazí jen osobám, které máte přidané v 'Moji známí'.

Obr. 3: Se svými známými může uživatel libovolně vytvářet společné kruhy. K editaci seznamu svých známých se dostane snadno přímo z Osobní stránky.

Nastavení stránky

Samotná Osobní stránka slouží zároveň jako rozcestník pro nastavení jednotlivých údajů. Není tak už třeba proklikávat se několika nepropojenými místy a hledat, kde jednotlivé údaje o sobě nastavit. Kontrolu nad Osobní stránkou mají uživatelé díky možnosti nastavení úrovně zobrazení. Sami si mohou zvolit, zda je ponechají nezveřejněné, viditelné jen přihlášeným uživatelům ISu nebo komukoliv v internetu.

Průvodce

S novou podobou Osobních stránek vznikl i Průvodce, který obsahuje přehled funkcí a zároveň slouží jako návod, jak si svoji stránku vylepšit.

Obr. 4: Průvodce uživatele stručně seznámí s funkcemi a možnostmi nastavení Osobní stránky.

Komentáře

Pro usnadnění navázání kontaktu mezi spolužáky slouží i část nazvaná Komentáře. Uživatelé ISu mohou přidat informace o svých spolužácích, které mohou být přínosné i pro další. Momentálně se nejčastěji vyskytují pochvalná hodnocení („Super přítel, spolužák a člověk vůbec.“), ale i smutná oznámení o úmrtích.

Zapojení uživatelů

Osobní stránka je postavena na současných principech vytváření webových aplikací. Uživatel je na jedné straně tvůrcem obsahu - může se podílet na podobě své osobní stránky. Zároveň však pomáhá udržovat kvalitní náplň - na každé Osobní stránce je k dispozici formulář Nahlásit závadný obsah, pomocí kterého může uživatel upozornit správce na výskyt nevhodného obsahu.

Možnosti vyhledávání a nastavení Osobní stránky - podrobněji

2. února 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Dril - "opakujme méně, vybavme si více" (2. 2. 2009 05:00) | Novinky v přijímacím řízení » (24. 2. 2009 00:00)

Zatím žádné komentáře.