Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
24. 2.
2009

Proč studenti upřednostňují elektronické testy před klasickými?

 • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Elektronické zkoušení na Masarykově univerzitě (MU) patří vedle ústních a písemných zkoušek k běžným formám ověřování znalostí. Zkoušení přes Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) se jen v semestru jaro 2008 dotklo 12 962 studentů všech fakult a některé fakulty využily IS i při přijímacích a státních zkouškách nebo diagnostických testech.

Nejvíce studentů prošlo elektronickým zkoušením na fakultě Právnické, Ekonomicko-správní a na Fakultě sociálních studií, kde byla takto vyzkoušena více než polovina všech studentů kombinovaného i prezenčního studia. Údaje však mohou být ještě vyšší, neboť ne všechna elektronická zkoušení probíhají za spolupráce s e-technikem (zejména na Fakultě informatiky).

Obr. 1: Statistika elektronického zkoušení (období jaro 2008)

K elektronickému zkoušení v IS vyučující využívají fakultní PC učebny, kde zkouška probíhá formou testu u PC nebo vyplňováním odpovědních archů, které jsou do IS skenovány. Obě možnosti jsou již praxí prověřené od roku 2006 a e-technik je schopen učiteli poradit, jak např. zabezpečit počítač proti opisování či jiným podvodným metodám, nebo proškolit, aby byl průběh skenování bezproblémový.

Využívání e-learningových agend na MU každým semestrem narůstá a dá se říci, že vzhledem ke zvyšujícímu se počtu předmětů a kladné reakci studentů jsou s touto formou zkoušení spokojeni jak učitelé, tak i studenti.

Obr. 2: Graf využití e-learningových aplikací k e-testování a použití e-testů v předmětech podle jednotlivých fakult MU.

Konkrétní zkušenost z Právnické fakulty

Jednou z fakult, která elektronické testy v hojné míře využívá, je Právnická fakulta. O své zkušenosti se podělila Katedra mezinárodního a evropského práva, která elektronické zápočtové testy realizuje převážně v předmětech MP504Z Mezinárodní právo soukromé I, MP601Z Mezinárodní právo soukromé II - cvičení, MP724Z Právo mezinárodního obchodu a nově i v MP806Z Právo Evropské unie II a v BO406Zk Právo EU II.

Na přípravě a organizaci testů zde spolupracují vyučující s interními doktorandy a tento způsob zápočtového testování jim umožňuje v relativně krátkém čase vyzkoušet velké množství studentů (průměrný počet zapsaných studentů je okolo 500 v každém kurzu), resp. vyhodnotit výsledky.

Průběh zápočtové písemky

Zápočtová písemka se zde skládá ze dvou samostatných testů, které studenti píší postupně. Testy jsou časově omezeny a přístup k nim je zabezpečen omezením IP adres, z nichž je možné testy spustit. Studenti mají možnost přihlásit se v IS na určitý den/hodinu, kdy si mohou přijít testy napsat, a zároveň mají k dispozici ve studijních materiálech předmětu vzorový test k procvičení. První test obsahuje otázky typu ano/ne a svůj výsledek vidí studenti ihned po uložení odpovědí. V druhém testu studenti odpovídají formou textových odpovědí, které následně opravují doktorandi a výsledky zapisují do poznámkových bloků.

Zajímavá byla anketa, kterou v semestru jaro 2008 realizoval JUDr. David Sehnálek, Ph.D. v předmětu MP806Z Právo EU II. Anketa byla realizována formou odpovědníků s cílem získat názory studentů na samotnou výuku a na elektronické testování. Ve věci elektronického testování byla studentům položena otázka Osvědčil se Vám tento test [pozn. aut.: jde o výše popsanou formu zápočtové písemky], nebo preferujete klasický písemný, pokud ano, proč?

Z realizované ankety vyplynulo, že

 1. Většina studentů preferuje jednoznačně elektronické testy. Jako důvody preference studenti uváděli
  • časovou úsporu pro učitele (nemusí trávit čas opravováním testů a ručním zadáváním hodnocení),
  • okamžité výsledky,
  • ekologický aspekt (úspora papíru),
  • efektivnost celého procesu,
  • možnost výběru termínu (papírové zápočty obvykle probíhají na posledních seminářích).
 2. Co požadují u elektronických typů testů:
  • jednoznačně formulovanou odpověď (nejoblíbenější variantou se jeví typy testů ANO/NE),
  • seznámení se s typem (formou) testu a způsobem formulace zadání (uvítali by na procvičení jeden test předem) – jako důvod uvedli, že technologie násobí stres,
  • obeznámení se s průběhem testu předem (nutnost mít ISIC, povinnost při vstupu do PC učebny jej použít u vstupních zařízení atd.).

24. února 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Novinky v přijímacím řízení (24. 2. 2009 00:00) | Doktorské studium ve spolupráci se zahraniční univerzitou » (18. 3. 2009 00:00)

Zatím žádné komentáře.