Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
18. 3.
2009

Doktorské studium ve spolupráci se zahraniční univerzitou

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Informační systém Masarykovy univerzity (dále jen IS MU) dlouhodobě významně napomáhá Masarykově univerzitě na cestě k širším možnostem spolupráce se zahraničními univerzitami a při dosahování evropských standardů v evidenci studia. Jednou z forem této podpory jsou aplikace pro evidenci doktorského studia na MU, uskutečňovaného ve spolupráci se zahraničními institucemi. Pokud student doktorského programu absolvoval část studia na některé univerzitě v zahraničí, údaje o tomto zahraničním studiu se uvádí i v jeho doktorském diplomu a v dodatku k diplomu (diploma supplement).

Pro účely detailnější evidence takového studia byla nyní v IS vytvořena nová aplikace, ve které lze evidovat název zahraniční univerzity a fakulty, kde studium probíhalo, další titul, který získal student navíc kromě společného titulu Ph.D., a informaci o tom, s jakým zákonem ho získal v souladu. Dřívější možnost evidovat pouze studia splňující podmínky Evropského doktorátu se nově rozšířila o evidenci všech studií na zahraničních univerzitách. Pokud studium navíc splňuje podmínky Evropského doktorátu, lze zaškrtnout tuto informaci přímo v aplikaci.

Obr. 1: Formulář na údaje pro diplom a diploma supplement v případě meziuniverzitního studia mezi MU a zahraniční univerzitou.

Evropský doktorát (European Doctorate), který má platnost v rámci celé EU, může student získat kromě samotného studia, pokud splňuje několik dalších podmínek: na zahraniční vysoké škole studoval nejméně tři měsíce (včetně přípravy dizertační práce), dizertační práce je napsána v cizím jazyce (v angličtině nebo jiném jazyce dle zvyklostí oboru), má nejméně dva zahraniční oponenty dizertační práce (přičemž školitel a oponent nesmí být z jednoho státu) a nejméně jeden člen komise pro obhajobu působí na vysoké škole v jiném evropském státě.

18. března 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Proč studenti upřednostňují elektronické testy před klasickými? (24. 2. 2009 05:00) | Nová verze spamového filtru na mail.muni.cz » (18. 3. 2009 05:00)

Zatím žádné komentáře.