Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
29. 4.
2009

Obchodní centrum MU umožňuje přijímat dary zaslané univerzitě a další novinky

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Jedním ze způsobů, jakým může být podpořeno financování provozu veřejné vysoké školy, jsou finanční dary. Veřejnost z řad odborných firem či nadšených příznivců univerzity tak může přispět na konkrétní činnost, která by jinak nemohla být na univerzitě provozována. V případě většího počtu dárců, kteří si mohou dovolit darovat třeba jen malý obnos, se celková vybraná častka může významně projevit v rozpočtu dané výuky nebo výzkumu. S rostoucím počtem dárců však také rostou nároky na administrativu ohledně zajištění převzetí darů, od správného zaúčtování až po vydání potvrzení pro dárce, například za účelem odpočtu darované částky od daně z příjmu.

I v této oblasti může nově všem aktivitám univerzity pomoci Obchodní centrum MU. Podobně, jako zajišťuje nabídku ostatních druhů služeb (vzdělávací akce, semináře, konference) a zboží (zejména knihy a výukové materiály), umožňuje Obchodní centrum také přijmout dar na konkrétní účel, který si zvolí sama fakulta nebo odborné pracoviště fakulty. Dárce tak může jednoduše z pohodlí svého domova či kanceláře zjistit číslo účtu a variabilní symbol, kam svůj dar zaslat, a dostane také elektronické potvrzení o tom, na jaký konkrétní účel bude dar využit. V případě zájmu pak může dárce využít také on-line platby pomocí běžné platební karty přímo na internetových stránkách Obchodního centra.

V rámci pilotního provozu mohou již nyní zájemci podpořit svými dary Den absolventů Masarykovy univerzity, který se koná 30. května 2009 u příležitosti devadesátého výročí založení univerzity. Více informací vč. možnosti poskytnutí daru naleznete na stránkách Obchodního centra.

Nejen dary...

V průběhu jara letošního roku rozšířilo Obchodní centrum svoje možnosti také pro handicapované studenty a nabízí jim nově možnost přihlásit se a zaplatit letní výcvikový kurz, který pořádá Fakulta sportovních studií ve spolupráci se Střediskem Teiresiás. Pro zájemce se zrakovým postižením navíc Obchodní centrum nabízí zvláštní režim, který je uzpůsoben speciálním čtecím zařízením.

Obr.: V nabídce letních sportovních kurzů lze nalézt i kurz Střediska Teiresiás.

V současné době začíná také období přihlášek na letní konference. Nově Obchodní centrum umožňuje kromě platby kartou a podpory zahraničních účastníků (příjem plateb ze zahraničí a anglická lokalizace stránek pro zákazníky) objednat si ke konferenčnímu poplatku také ubytování, které zajišťuje Správa kolejí a menz MU ve svých hotelech.

Ke konci dubna již Obchodní centrum eviduje asi 73 000 objednávek od 52 000 zákazníků.

29. dubna 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Mapa souborů aneb Jak si udělat v dokumentech jasno (29. 4. 2009 05:00) | Podpora nových formátů při rozpoznávání dokumentů » (29. 4. 2009 05:49)

Zatím žádné komentáře.