Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
22. 2.
2010

Nové nástroje pro snadnější práci s Odpovědníky

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Odpovědníky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) jsou komplexním nástrojem především pro vytváření testů do výuky. Nabízejí velkou škálu otázek a nespočet možností pro vytvoření zajímavých a netypických testů. Aby však vyučující tyto specifické testy mohli naplno zařadit do výuky, potřebují vytvořit desítky otázek a to nemusí být zrovna jednoduché.

Již od roku 2007 působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity celouniverzitní pracoviště s názvem Servisní středisko pro e-learning, na které se vyučující všech fakult mohou obracet se svými požadavky a nápady pro obohacení výuky e-learningovými prvky v IS MU. Na požadavky, které se týkají zjednodušení práce s Odpovědníky, zejméma při vytváření velkého počtu testových otázek, odpověděli pracovníci střediska vytvořením dvou specializovaných nástrojů: GEM a Multiquest. Oba spojuje stejný princip fungování – vyučující zadá parametry a text, nástroj mu vygeneruje kód otázek, který stačí jen zkopírovat a vložit do Sady otázek v IS MU.

GEM

slouží k jednoduchému generování kódu multimedií. Pro zařazení audio či video souboru do Odpovědníku je třeba vybrat umístění souboru a správně nastavit parametry. V případě zařazení obrázku do textové otázky je například častým požadavkem přidání popisku a správné nastavení obtékání. Přitom právě obrázky nebo video soubory jsou stále oblíbenějším a žádaným prvkem ve výuce. Nástroj GEM vkládání usnadňuje, generuje kód, který lze vložit také do Interaktivních osnov či webových stránek, a pro každé multimédium (obrázek, video, ...) jsou připravena ukázková data.

Vyučující zadá potřebné parametry. Nástroj vygeneruje kód nejen pro Odpovědník, ale i pro Interaktivní 
osnovu.

Obr. 1: Vyučující zadá potřebné parametry.
Obr. 2: Nástroj vygeneruje kód nejen pro Odpovědník, ale i pro Interaktivní osnovu.

Multiquest

vytváří z jednoho zadání sadu mnoha podobných otázek s náhodnými parametry. Nejčastější využití nalezne Multiquest v předmětech, ve kterých vyučující potřebuje vytvořit mnoho procvičovacích testů pro ověření znalosti výpočtu podle vzorce. Příkladem je výpočet pH roztoku kyseliny o určité koncentraci, výpočet objemu za zadaného tlaku a teploty či výpočet celkových nákladů firmy v účetnictví. Nástroj umožňuje vytvoření originálního příkladu pro každého studenta a pomáhá tak zamezit opisování (například při využití Odpovědníků jako domácích úkolů).

Náhled vygenerovaných otázek, kde jsou vidět rozdílné parametry 
v zadání (oranžově označené). Náhled příkladu v Odpovědníku.

Obr. 3: Náhled vygenerovaných otázek, kde jsou vidět rozdílné parametry v zadání (oranžově označené).
Obr. 4: Náhled příkladu v Odpovědníku.

Při příležitosti zveřejnění nových nástrojů pracovníci střediska inovovali i jeden starší nástroj s názvem Oživený text. Tento nástroj oceňují především vyučující jazyků, zjednodušuje totiž práci při přípravě nejčastějších otázek (přiřazení odpovědi ze seznamu nabízených odpovědí, výběr správné varianty, vypsání správné odpovědi).

Vyučující zapisuje otázku pomocí jednoduché syntaxe. Nástroj umožňuje zobrazení náhledu vzhledu otázky.

Obr. 5: Vyučující zapisuje otázku pomocí jednoduché syntaxe.
Obr. 6: Nástroj umožňuje zobrazení náhledu vzhledu otázky.

Všechny tři nástroje jsou doplněny ucelenou nápovědou i přímými popisky umístěnými u ovládacích prvků. V případě potíží mohou vyučující Masarykovy univerzity kontaktovat pracovníky střediska, kteří je s nástrojem naučí pracovat nebo nástroj mohou upravit jejich konkrétním potřebám.

Informační stránka o zajímavých nástrojích pro tvorbu výukových materiálů: Nástroje pro výuková multimédia.

Více informací o Odpovědnících v IS MU naleznou uživatelé v Nápovědě Osobní administrativa → Nápověda → E-learning .. Odpovědníky.

22. února 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Nová značka v Prezentátoru (22. 2. 2010 05:42) | Služba IMAP v novém rozhraní pošty » (15. 3. 2010 00:00)

Zatím žádné komentáře.