Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
21. 8.
2010

Využití čárových kódů při správě poplatků za studium

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Veškerá správa studia na vysokých školách představuje náročnou administrativu a mnoho povinností pro referenty studijních oddělení a další zaměstnance školy. Ať už jde například o vyměření poplatku za studium nebo jakékoliv vyřízení přijatého dopisu. A proto přichází Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) s novinkou, která významným způsobem usnadňuje evidenci a zpracování „papírových“ dokumentů v rámci správy elektronických spisů v IS MU.

1. června 2010 došlo ke spuštění testovacího provozu systému evidence zmíněných dokumentů pomocí čárových kódů, které umožní automatické přiřazení dokumentu ke spisu pomocí hromadného naskenování a rozpoznání dokumentu přímo v IS MU. Agenda správy poplatků za studium, která byla spuštěna v loňském roce a v současné době je v plném provozu na všech fakultách MU, se tak stává výrazně méně pracnou.

Obvykle se postupuje tak, že pracovník podatelny přijme dokument a opatří jej samolepkou s čárovým kódem, kterou si vytiskne z IS MU. Kódem je jednoznačně určeno identifikační číslo dokumentu. Pracovník poznačí datum, kdy byl dokument doručen, a pracoviště, kam dokument prostřednictvím Úřadovny IS MU (aplikace správy elektronických spisů) předává. Takto zpracované dokumenty hromadně naskenuje a elektronicky předá k dalšímu zpracování do IS MU. Fyzicky zanese dokumenty referentovi studijního oddělení, který má správu poplatků na starosti. Ten dokumenty pomocí čtečky čárových kódů (případně zadáním jeho alfanumerické podoby) jednoznačně identifikuje a zařadí. Buď do existujícího spisu, nebo vytvoří spis nový, je-li to potřeba.

Nově spuštěná aplikace nejenže ulehčí práci podatelně i studijnímu oddělení, ale také eviduje, kde se v dané chvíli dokument nachází, čímž jednoznačně zamezí tomu, aby se lidským pochybením z evidence ztratil. Student si pak může být jist, že jakákoliv písemná žádost, kterou podá, jakékoliv písemné odvolání, je na MU vždy evidováno a tím pádem je i zpětně dohledatelné.

21. srpna 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Jak vyhledávaná je výuková publikace na Elportálu? (21. 8. 2010 05:00) | Dril – nastavení práv » (10. 9. 2010 00:00)

Zatím žádné komentáře.