Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
29. 9.
2010

Výsledky přijímacího řízení na Právnické fakultě do hodiny

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Odpovědníky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) našly další využití. Nový rychlejší způsob hodnocení přijímacích zkoušek vyzkoušela Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 10. září 2010 zde proběhlo přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa pro rok 2010/2011 a přijímací řízení do celoživotního vzdělávání navazujícího studijního programu Veřejná správa pro rok 2010/2011. Vedení fakulty společně se studijním oddělením, které přijímací řízení organizuje, se rozhodlo, že k přijímacímu řízení využije ojedinělou aplikaci, kterou nabízí jen IS MU.

Jde o tzv. zkoušení se skenovatelnými odpovědními listy. Pro přípravu písemné zkoušky se využije e-learningová agenda IS MU Odpovědníky, kterou vývojový tým IS MU z Fakulty informatiky MU pro tento účel speciálně upravil a integroval přímo s aplikací Přijímací řízení. Aplikace sestaví a vytiskne originální zadání pro každého uchazeče tak, že z několika sad otázek vybere různé otázky, zamíchá nejen pořadí otázek, ale i pořadí nabízených odpovědí. Uchazeč o studium pak při zkoušce obdrží od dozorujícího personálu nejprve odpovědní list, do nějž následně vyplňuje své odpovědi, a těsně před zahájením zkoušky obdrží zadání ze zapečetěné obálky. Po absolvování zkoušky a odevzdání odpovědních listů zpět se celá dávka odevzdaných listů oskenuje a automaticky rozpozná do IS MU. Systém automaticky písemky opraví - přidělí body a zpřístupní naskenovaný list studenta do jeho e-přihlášky. Otázky a odpovědi se zveřejňují následně před datem přezkumného řízení, aby se student mohl podívat, které odpovědi měl dobře a které špatně.

Obr. 1: Možnost zobrazení naskenovaného listu a správných odpovědí v přihlášce.

Výhod oproti zkoušení přímo u počítače v učebně, které agenda pro elektronické testování taktéž umožňuje, je hned několik. Jednoznačně mezi nimi dominuje možnost vyzkoušet naráz mnohonásobně větší počet uchazečů, než je kapacita PC učeben. Ty se navíc nemusí připravovat před zkoušením (tzn. zkontrolovat funkčnost počítačů, zabezpečit proti opisování z Internetu, zamezit stahování nežádoucích dokumentů apod.) a zkoušení není závislé na výpadku počítačů nebo elektrického proudu v učebně v průběhu testu.

Úspěšnost akce, kdy po naskenování celkem 344 testů od uchazečů byly výsledky k dispozici do hodiny, potvrdila i proděkanka Právnické fakulty MU Jana Jurníková ve zveřejněné tiskové zprávě. Výsledky byly zavedeny do e-přihlášky každého uchazeče, který je vidí u své přihlášky, což šetří čas při komunikaci mezi ním a univerzitou.

Zkoušení se skenovatelnými odpovědními listy je na MU velmi rozšířené na všech devíti fakultách, zejména pak ve zkouškovém období. V přijímacím řízení ho s předchozími nástroji IS MU vyzkoušela také Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií nebo Fakulta sportovních studií. Hojně se využívá také zkoušení u počítače v předmětových zkouškách anebo v závěrečných státních zkouškách (Fakulta sociálních studií). Všechny e-learningové aplikace jsou plně integrovány do studijního informačního systému.

O e-learningových nástrojích pro testování se může čtenář dozvědět více v novinkách Novinky v Odpovědnících - realizujeme podněty z Podnětoven, Nové nástroje pro snadnější práci s Odpovědníky nebo Učitelé mohou zpřístupnit testy (Odpovědníky) veřejnosti.

29. září 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Tři rekordy v první den semestru (29. 9. 2010 05:00) | Akademické kvalifikace » (27. 10. 2010 00:00)

Zatím žádné komentáře.