Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
27. 10.
2010

Akademické kvalifikace

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) rozšiřuje stávající systém na základě novely zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách § 87 písm. j) o novou aplikaci pro sběr údajů o akademických kvalifikacích. Aplikace bude sloužit pro evidenci docentů a profesorů zaměstnaných Masarykovou univerzitou a bude zprostředkovávat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které na základě zákona zřizuje registr docentů a profesorů, tyto povinné údaje.

Aplikace umožní všem zaměstnancům MU evidovat k jejich osobním údajům v IS MU nově i údaje o svých akademických titulech, vědeckých hodnostech a vědecko-pedagogických titulech včetně data, oboru a školy, na které byly získány. Tato data jsou poté předávána MŠMT a jeho informačnímu systému REDOP (pozn.: registr docentů a profesorů), který slouží především pro účely zjišťování skutkového stavu ve věcech akreditací.

Obr. 1: Vložení záznamu o získání akademické kvalifikace.

Vývojový tým IS MU dále spolu s agendou "Akademické kvalifikace" zavedl možnost evidovat garanty studijních programů a oborů v daném období, neboť tyto údaje jsou rovněž předávány MŠMT. Toto plnění mohou provádět pověření uživatelé - obvykle příslušní proděkani.

Aplikaci "Akademické kvalifikace" nalezne uživatel IS MU Osobní administrativě v sekci Personální. "Evidence garantů programů a oborů" se nachází v sekci Studium.

Podrobnější informace k aplikaci naleznou uživatelé v Osobní administrativa → Nápověda → Komunikace → Personální údaje → Akademická kvalifikace.

27. října 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Výsledky přijímacího řízení na Právnické fakultě do hodiny (29. 9. 2010 05:42) | Multimediální prvky v ostrém elektronickém testování » (27. 10. 2010 05:00)

Zatím žádné komentáře.