Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
29. 4.
2013

Odpovědnost za udělování výjimek/souhlasu se zápisem předmětů

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) upravil aplikaci pro plnění základních údajů o předmětu tak, aby bylo možné nastavit odpovědnost za udělování výjimek/souhlasu se zápisem předmětů. Studenti Masarykovy univerzity si každý semestr zapisují předměty, které chtějí studovat, prostřednictvím IS MU. Zápis některých předmětů však může být podmíněn např. absolvováním jiného předmětu, typem nebo oborem studia studenta atp. Avšak student má možnost podat žádost o výjimku/souhlas se zápisem předmětu. V případě vyhovění žádosti je předmět zapsán i přesto, že student nesplnil podmínky pro zápis.

Doposud žádosti studentů o výjimku/souhlas se zápisem předmětů vyřizovali všichni učitelé předmětu, kteří byli o nových žádostech informováni prostřednictvím e-mailu. Ale u některých předmětů, kde se na výuce podílí více vyučujících, vyřizuje žádosti pouze jeden konkrétní, a tudíž ostatním by chodila e-mailová upozornění zbytečně. Na jiných pracovištích zase žádosti vyřizuje pouze garant předmětu. Z těchto důvodů bylo upraveno chování aplikace tak, aby bylo možné nastavit, kdo může žádosti schvalovat.

Obr. 1: Úprava základních údajů předmětu.

U každého předmětu je tedy nyní možné nastavit, zda žádosti smí vyřizovat učitelé, garant předmětu nebo kontaktní osoba. Podle nastavení se pak odvíjí zasílání e-mailového upozornění a možnost vyřizovat žádosti.

Nastavení, kdo vyřizuje žádosti o výjimku/souhlas se zápisem předmětu, je možné provést skrze rozcestník Předměty → Úprava základních údajů.

29. dubna 2013

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 4 miliardy kliknutí v IS MU (25. 3. 2013 14:46) | Tisíce studentů kontrolují práce v systému na odhalení plagiátů » (29. 4. 2013 15:06)

Zatím žádné komentáře.