Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
2. 3.
2023

Podpora pro QR platby v Obchodním centru

Zajímavé | 4 | 4
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se tentokrát zaměřil na zjednodušení a zrychlení plateb v Obchodním centru Masarykovy univerzity (OC MU), a to přidáním možnosti QR platby.

Při zvolení platby bankovním převodem nyní uživatel získává možnost naskenovat QR kód, který v mobilním bankovnictví předvyplní platební údaje. Uživatel tak může platbu odeslat rychleji a s větší jistotou, než kdyby údaje vyplňoval sám. QR kód se uživateli zobrazí v přehledu dané objednávky po rozkliknutí nápisu QR platba v oddílu Způsob platby.

Obr. 1: Rozkliknutá QR platba v přehledu objednávek

O Obchodním centru MU jsme již dříve informovali v novinkách Účtování tržeb knihovnami MU prostřednictvím Pokladny Obchodního centra MU nebo Moderní design Obchodního centra MU přináší nové možnosti.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2023

S novým semestrem novinky v Odpovědnících

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Poměrně nedávno – před Vánoci – informoval Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) o možnosti ručního hodnocení v Odpovědnících (více v novince). Nyní se vývoj aplikace opět posunul dál a uspokojil další nemalou část vyučujících, kteří aplikaci využívají a posílají podněty ke změnám, které jim práci usnadní.

Naskenované odpovědní listy v aplikaci Odpovědi

První změna se týká naskenovaných odpovědních listů. Vyučující, kteří používají Odpovědníky pro realizaci písemek v režimu „skenovat rukou psaný text s body“, nově naskenované odpovědní listy najdou také v aplikaci Odpovědi (doposud byly přístupné v Přijímárně skrze odkaz “Nahlížení do odpovědních listů”). V popisu odpovědníku jsou nově v tomto režimu dvě tlačítka pro uložení, z nichž pomocí tlačítka „Uložit a zpřístupnit“ zpřístupní odpovědník, resp. prohlídku naskenovaného odpovědního listu v aplikaci Odpovědníky, i studentům. Při zpřístupnění prohlídky studentům se respektuje datum zadané při vyhodnocování rozpoznaných písemek.

Rozšíření možností při výběru otázek do testu

Druhou změnu zaregistrují vyučující v okamžiku, kdy připravují test a v popisu odpovědníku nastavují, jak má vypadat. Došlo totiž k rozšíření možností při výběru otázek do testu. Vybírá-li vyučující do testu ze sady otázek jen některé z nich (podmnožinu), má nově možnost volit, zda se otázky ze sady vyberou náhodně, nebo zda se začne vybírat až od určité otázky, anebo se vybere blok po sobě jdoucích souvisejících otázek. V jakém pořadí se otázky poskládají do průchodu testem, ovlivní další nastavení odpovědníku.

Omezování prohlídky odpovědí z počítačů dle IP adres

Také další změna je patrná ve formuláři, kterým musí vyučující projít při nastavování testu. Nově lze v popisu odpovědníku zadat IP adresy počítačů, ze kterých se student dostane k prohlídce svých odpovědí (výjimkou je odpovědník v režimu „skenovat rukou psaný text s body“). Doposud se běžně omezoval přístup studentů k testu z počítačů s konkrétní IP adresou (typicky vyučující zadal rozsah IP adres dané PC učebny) a toto omezení se vztahovalo také na prohlídku. Pokud to vyučující nezměnil, pak se studenti k prohlídce dostali pouze z počítačů s „povolenou“ IP adresou (tj. typicky jen z PC učebny). Nyní je to oddělené, takže vyučující může nastavit například přístup k testu „pouze z PC učebny“ a po vyplnění a odevzdání testu přístup k prohlídce odkudkoliv.

Ruční opravování elektronických testů

Aktivovat ruční hodnocení lze jednoduše zatržením příslušné volby přímo v popisu odpovědníku: “Hodnotit ručně -> Chci odpovědník hodnotit ručně”. Po zatržení se učiteli zobrazí možnost vybrat režim, ve kterém si přeje studentovy odpovědi hodnotit, kdy a zda vůbec se má studentovi zpětná vazba zobrazit v poznámkovém bloku.

Do ručního hodnocení lze zahrnout jak text zpětné vazby, tak bodové ohodnocení. To je vždy označené hvězdičkou a je možné jej do poznámkového bloku zavádět hned několika různými způsoby. Krom celého textu obsahujícího body i slovní hodnocení je aplikace schopna udělené body za jednotlivé otázky sama sečíst, nebo je v poznámkovém bloku dle přání vyučujícího zavede zvlášť. Otázky vyučující ručně hodnotí v aplikaci Odpovědi.

Body zavedené zvlášť po otázkách


Sumarizovaný výsledek

Používá-li učitel ve svém předmětu tzv. bc scripty, které s obsahem poznámkových bloků pokročile pracují, může do nich zahrnout i obsah poznámkového bloku s daty z ručního hodnocení. K zahrnutí slouží políčko v popisu odpovědníku, kam se zkratka takového poznámkového bloku vloží.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2023

Novinky v systémech na odhalování plagiátů

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – plagiáty

V loňském roce Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) informoval uživatele o nasazení nového algoritmu vyhledávání podobností v IS MU a také v systémech na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz. Více v novince Nový algoritmus vyhledávání podobností. Nový algoritmus se dále vyvíjí, což přináší jak novou verzi algoritmu, tak i nové funkce, vyvinuté na základě potřeb uživatelů.

První změnou je nová verze vyhledávacího algoritmu, která umožňuje určit míru přeformulování nebo shody textu a vyloučit většinu falešně pozitivních nálezů. Nemělo by tak již docházet k nálezům shod, například se seznamy slov staženými z internetu.

Další novinkou je aplikace "Porovnej dva", která umožňuje porovnat dva dokumenty mezi sebou. Tato aplikace graficky zobrazuje korelaci mezi podobnými texty v obou dokumentech v místech, kde byly nalezeny podobnosti, včetně míry podobnosti nalezených pasáží.

Obr. 1: Porovnání dvou dokumentů mezi sebou

Aplikace je funkční, i pokud uživatel nemá přístup ke zdrojovému dokumentu. V tomto případě se zobrazí pouze podobné pasáže, ostatní text je záměrně do určité míry nečitelný, protože dokument není veřejný.

Obr. 2: Zobrazení podobností v případě neveřejného zdrojového dokumentu

Odkaz na aplikaci je dostupný v pravém panelu aplikace pro vyhledání podobností po rozkliknutí tří teček u vybraného dokumentu.

Obr. 3: Odkaz na aplikaci Porovnej dva

Více informací o aplikaci Porovnej jsou dostupné v Nápovědě.

Nově byla zpřístupněna také funkce, která umožní školám, přebírajícím výsledky vyhledávání podobností hromadně do svého studijního systému, přístup k výsledkům podobností bez nutnosti autentizace do systémů Theses.cz či Odevzdej.cz pomocí speciálně vygenerovaného odkazu s tajným klíčem.

Správce může v případě požadavku uživatele použitím jednoznačného identifikátoru požádat o unikátní odkaz, kde se nachází aplikace Zobrazení podobností k příslušnému dokumentu pro pokročilou práci s  nalezenými podobnostmi. Systém předá uživateli neautentizovaný odkaz, pomocí kterého může následně přistoupit k dokumentu, dále s ním pracovat a využívat rozšířené grafické funkcionality systému.

Bližší informace jsou uvedeny v Nápovědě:
https://theses.cz/napoveda/theses/stahovani_podobnosti#theses_plag_noauth

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2023

Elektronické protokoly k přijímacímu řízení

Zajímavé | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pokračuje v elektronizaci. Tentokrát se věnoval protokolům k přijímacím zkouškám a souvisejícím procesům.

Nové elektronické protokoly jsou vhodné pro přijímací řízení na doktorské studium, ale je možné použití i pro jiné druhy přijímacích řízení, mezi které spadají například anglické programy. Nepředpokládá se použití pro celouniverzitní přijímací běhy.

Stejně jako u elektronických protokolů pro státní závěrečné zkoušky i v tomto případě elektronizace eliminuje všechny starosti vyplývající z použití papírových protokolů. Průběh zkoušky je zaznamenáván přímo v IS MU, kde jej také členové komise a předseda potvrdí a navrhnou rozhodnutí. Samotný protokol s návrhem rozhodnutí se po vygenerování uloží do spisu přihlášky. Schválení protokolu s navrženým rozhodnutím provede zodpovědná osoba přímo v Úřadovně.

Pro použití elektronických protokolů je před samotnou zkouškou potřeba provést několik kroků v rámci IS MU. Nejdříve je potřeba doplnit informace o přijímací zkoušce, poté je možné přejít k plnění informací o termínech přijímacích zkoušek. Po těchto krocích je možné přiřadit přihlášky ke konkrétním termínům zkoušky.

Připravené termíny přijímacích zkoušek jsou k dispozici v aplikaci Termíny přijímacích zkoušek. V této aplikaci je možné vyplnit průběh zkoušky a navrhnout rozhodnutí. Členové komise a předseda na tomto místě provádí schvalování. Skrze tuto aplikaci je také možné vložit protokol o přijímacím řízení do Úřadovny. Poté co je protokol a návrh přijetí odsouhlasen či okomentován dle zvyklostí fakulty, je možné přejít k generování rozhodnutí.

Po vygenerování rozhodnutí a jeho podepsání příslušným proděkanem se rozhodnutí zobrazí také uchazeči v jeho e-přihlášce, kde také nalezne výsledky přijímacího řízení zavedené komisí.

Obr. 1: Aplikace Termíny přijímacích zkoušek

Obr. 2: Aplikace Termíny přijímacích zkoušek po potvrzení členy komise a předsedou

Dosud nečteno0 komentářůpermalink