PV176 MS Windows Systems Management II

Faculty of Informatics
Spring 2006
Extent and Intensity
2/1. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium), z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Lidman (lecturer)
Ing. Petr Šetka (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Timetable
each even Thursday 14:00–17:50 B204
 • Timetable of Seminar Groups:
PV176/01: each odd Thursday 16:00–17:50 A104, P. Lidman
PV176/02: each even Thursday 18:00–19:50 A104, P. Lidman
PV176/03: each odd Thursday 18:00–19:50 A104, P. Lidman
Prerequisites (in Czech)
Znalost základních principů operačních systémů alespoň v rozsahu předmětu PB152 Operating Systems a zkušenosti s OS Windows (řady 2000 či novější) na uživatelské úrovni. Doporučuje se absolvovat předmět PV175 MS Windows Systems Management I.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 45 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/45, only registered: 0/45, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/45
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět poskytne studentům ucelené informace potřebné pro správu serverových operačních systémů MS Windows a pro přípravu na získání certifikace MCP 70-290. Tyto informace zahrnují správu jednotlivých aspektů systému, jako jsou účty uživatelů, skupin a počítačů, Active Directory, monitorování systému, skupinové politiky, bezpečnost, správa zařízení, datová úložiště, tisk nebo zálohování; dále také údržbu systému a řešení možných problémů. Výuka probíhá na systému Windows Server 2003.
Syllabus (in Czech)
 • Představení a instalace Windows 2003 Serveru a Active Directory.
 • Správa serveru pomocí MMC a terminálových služeb.
 • Uživatelské a skupinové účty. Účty počítačů v doméně AD.
 • Souborová oprávnění NTFS a sdílených složek, audit přístupů.
 • Správa zařízení, tiskových služeb, disků a dat.
 • Zálohování dat.
 • Údržba systému - SUS, aktualizace systému, správa licencí.
 • GPO - objekty skupinové politiky.
 • Monitorování a obnova systému.
Literature
 • STANEK, William R. Microsoft Windows Server 2003 : kapesní rádce administrátora. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xxiii, 535. ISBN 8072268392. info
 • OSIF, Michal. Windows server 2003. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 612 s. ISBN 8024703963. info
 • OSIF, Michal. Windows Server 2003 :. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 623 s. ISBN 8024703955. info
Assessment methods (in Czech)
Přednášky a cvičení. Zkouška se skládá z písemné části a z praktického testu na počítačích.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2006/PV176