p927 Physical Education - Cardio Training

Faculty of Sports Studies
Autumn 2010
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Alexandra Malá (lecturer)
Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miloslava Urbanovská (lecturer)
PaedDr. Věra Večeřová (lecturer)
PaedDr. Hana Vrtělová (lecturer)
Jarmila Titzová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
University Sport Centre – Faculty of Sports Studies
Contact Person: Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
Supplier department: University Sport Centre – Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
p927/1: Mon 15:00–16:30 malá těl. Vinařská, R. Střeštíková
p927/2: Tue 11:00–12:30 malá těl. Vinařská, A. Malá
p927/3: Wed 8:00–9:30 malá těl. Vinařská, H. Vrtělová
p927/4: Wed 11:00–12:30 malá těl. Vinařská, Z. Svobodová
p927/5: Wed 14:00–15:30 malá těl. Vinařská, R. Střeštíková
p927/6: Thu 11:00–12:30 malá těl. Vinařská, M. Urbanovská
Prerequisites (in Czech)
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Hlavní cíl výuky: - trénink správných pohybových stereotypů lidské lokomoce – chůze, běh, chůze do schodů, jízda na kole, veslování - sportovní pohybová aktivita zaměřená na kardiovaskulární systém -pravidelné sledování fyzického zatížení v průběhu aerobního výkonu - rozvoj vytrvalostních a vytrvalostně silových schopností - sportovní pohybová aktivita je vhodná i pro méně zdatné studenty, např. s nadváhou. Důraz je kladen na individuální přístup učitele.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Zahřátí, rozcvičení 2. K dispozici jsou tyto přístroje: - běžecký trenažér (simulace běžeckého pohybu + regulace zátěže) - crossový trenažér (zapojení celého pohybového aparátu) - stepper (simulace chůze do schodů- výrazné zapojení dolních končetin) - cyklistický trenažér ( vytrvalostní trénink bez zatížení kloubního aparátu) - veslařský trenažér (vytrvalostní trénink zaměřený na horní polovinu těla) 3. Zátěž na přístrojích doplněna posilováním břišních svalů, paží a svalů zádových. 4. Strečink, relaxace
Literature
  • DÝROVÁ, Jitka and Hana LEPKOVÁ. Kardiofitness : vytrvalostní aktivity v každém věku. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 189 s. ISBN 9788024722733. info
Teaching methods (in Czech)
praktická cvičení
Assessment methods (in Czech)
cvičení, zápočet Zápočet je studentům udělen za docházku, která musí mít určitou kvalitu: - 1x možná absence bez omluvy - 2x institucionální omluvenka - 3x si může student nahradit výuku ve zkouškovém období
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, autumn 2020, spring 2021, autumn 2021, spring 2022, autumn 2022, spring 2023, autumn 2023, spring 2024, autumn 2024, spring 2025.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2010, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2010/p927