P985 PE - Skiing for instruktors

Faculty of Sports Studies
Spring 2003
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Giacintova (seminar tutor)
PaedDr. Zdeněk Josefík, CSc. (seminar tutor)
RNDr. Helena Kozlová (seminar tutor)
Guaranteed by
PaedDr. Zdeněk Josefík, CSc.
Faculty of Sports Studies
Contact Person: PaedDr. Zdeněk Josefík, CSc.
Timetable of Seminar Groups
P985/01: Wed 17:00–18:30 tělocvična - Veveří 70, H. Kozlová
P985/02: Wed 18:30–20:00 tělocvična - Veveří 70, H. Kozlová
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( P963 PE - Schwinn cycling , P964 PE - Ricochet , P965 PE - Modern Dance , P966 PE - Modern gymnastics , P969 PE - athletics , P970 PE - Sports exemption , P971 Remedial PE , P972 PE -remedial PE , P973 PE - volleyball , P974 PE - Canoeing , P975 PE - Tennis , P976 PE - Table Tennis , P977 PE -Step Aerobic , P978 PE - Squash , P979 PE -Swimming - Beginners , P980 PE - Self defence of Woman , P981 PE - Fitness , P982 PE -Swimming , P983 PE - P-class , P984 P.E. - First-time Swimming , P986 PE - aerobic-kick-box , P987 PE -Karate , P988 PE - Calanetics , P989 Climbing , P990 PE -Golf , P991 PE - football , P992 PE - Floorball , P993 PE - Body class , P994 PE - Balet , P995 P.E. - Badminton , P996 PE - aqua-aerobic , P997 PE - Aerobic-gymball , P998 PE - Aerobic , P999 PE-Basketball )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 1027 fields of study the course is directly associated with, display
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Kondiční seminární program s možností získání licence instruktora školního lyžování na základě úspěšného absolvování týdenního kurzu.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2005, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017.
  • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2003/P985