bp1912 Protetika a ortetika

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Milan Smutný (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1912/01: Út 18. 2. 15:00–16:40 A15/207, Út 25. 2. 15:00–16:40 A15/207, Út 3. 3. 15:00–16:40 A15/207, Út 10. 3. 15:00–16:40 A15/207, Út 17. 3. 15:00–16:40 A15/207, Út 24. 3. 15:00–16:40 A15/207, Út 31. 3. 15:00–16:40 A15/207, Út 7. 4. 15:00–16:40 A15/207, Út 14. 4. 15:00–16:40 A15/207, Út 21. 4. 15:00–16:40 A15/207, M. Smutný
Předpoklady
bp1995 Fyzioterapie IV &&( bp1927 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III || bp1903 Anthropomotorics )&& bp1197 Klinická kineziologie III && 1899
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka probíhá formou přednášek a umožní posluchačům získat poznatky o technických způsobech pomoci při poškození zdraví. Studenti jsou seznámeni s historií protézování, postupným zdokonalováním protéz na základě nových materiálů a nových poznatků až po nejnovější trendy. Rovněž ortézám a epitézám je věnována pozornost jak z hlediska funkčního tak i z hlediska kosmetického.
Osnova
  • Definice ortopedické protetiky, historie, vyšetřování, stavba protézy horních a dolních končetin. Ortézy horních a dolních končetin. Trupové ortézy. Epitetika, stomické a kylní pomůcky, elastické pomůcky. Adjuvatika, taping. Caceotika (ortopedická obuv, vložky). Zvláštnosti protetiky v dětství a u seniorů. Vztah fyzioterapie a protetiky.
Literatura
  • SCHEJBALOVÁ, Alena a Tomáš TRČ. Ortopedická operační terapie dětské mozkové obrny. 1. vyd. Praha: Ortotika, 2008. 191 s. ISBN 9788025412862. info
  • HADRABA, Ivan. Ortopedická protetika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 106 s. ISBN 8024612968. info
  • ŠNAJDAUF, Jiří, Karel CVACHOVEC a Tomáš TRČ. Dětská traumatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xv, 180. ISBN 8072621521. info
Výukové metody
přednášky a cvičení
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování testu z učiva.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bp1912