POL102 Party Systems

Faculty of Social Studies
Autumn 1999
Extent and Intensity
2/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Strmiska (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
Absolvování kurzu POL104.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Systémy politických stran - základní pojmy. & Metodologická východiska analýzy a typologizace stranických systémů. & Stranicko-politické soustavy v pluralitních demokraciích. & Sartoriho a von Beymeho typologie stranických systémů. & Bipartismy. & Umírněné multipartismy. & Polarizované multipartismy. & Systémy převládající strany. & Systémy politických stran v evropských zemích (Spojené království, Francie, Itálie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Švédsko atp.).
Literature
  • Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích, Praha 1998.
  • Novák, M.: Systémy politických stran, Praha 1997.
  • STRMISKA, Maxmilián. Italské politické strany (1945-1994). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 83 s. ISBN 8021011521. info
Assessment methods (in Czech)
Kurz probíhá formou přednášek. V průběhu kurzu je požadováno zpracování eseje na zadané téma (rozsah 3-5 normostran). Zkouška má písemnou formu a jejím předmětem je jak látka obsažená v zadané literatuře, tak probraná v průběhu kursu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 1999, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn1999/POL102