POL102 Party Systems

Faculty of Social Studies
Autumn 2003
Extent and Intensity
2/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Timetable
Mon 14:00–15:40 G21
Prerequisites (in Czech)
POL104 Introduction into Pol. Sc.
Absolvování kurzu POL104 (Úvodu do politologie).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
This course surveys the basic features of contemporary party pluralisms in European Countries. Key concepts and typologies will be discussed.
Syllabus (in Czech)
  • Rozsireny sylabus ke kursu je v Dokumentacnim serveru u predmetu. Časový průběh kursu (možnost změny vyhrazena): 1. 22. 9. - informace ke kursu, podmínky absolvování, literatura (Kopeček, Strmiska) 2. 29. 10. - politické strany: vznik, organizace, stranické rodiny (Kopeček) 3. 6. 10. - metodologická východiska analýzy a typologizace stranických systémů: Sartoriho a Blondelova typologie stranických systémů (Kopeček) 4. 13. 10. - stranický systémy Itálie (Strmiska) 5. 20. 10. - stranické systémy Španělska a Portugalska (Strmiska) 6. 27. 10. - stranický systém Velké Británie (Frank) 7. 3. 11. - mezisemestrální test (15 minut), stranický systém Kanady (Chytílek) 8. 10. 11. - stranický systém Izraele (Frank) 9. 17. 11. - státní svátek 10. 24. 11. - stranický systém Francie (Šedo) 11. 1. 12. - poslední termín odevzdání esejů, stranické systémy Německa a Rakouska (Kopeček) 12. 8. 12. - stranické systémy Slovenska a Polska (Kopeček) 13. 15. 12. - první termín závěrečného testu leden, únor - další termíny závěrečného testu
Literature
  • Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích, Praha 1998.
  • Novák, M.: Systémy politických stran, Praha 1997.
  • STRMISKA, Maxmilián. Italské politické strany (1945-1994). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 83 s. ISBN 8021011521. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2003/POL102