POL102 Party Systems

Faculty of Social Studies
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Dalibor Čaloud (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Timetable
Tue 14:00–15:40 Aula
Prerequisites (in Czech)
POL104 Introduction into Pol. Sc.
Absolvování kurzu POL104 (Úvodu do politologie).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurs zprostředkovává základní znalosti vztahující se ke konfiguraci a fungování pluralitních systémů politických stran v soudobém především evropském kontextu.
Syllabus (in Czech)
  • Komplexní pokyny budou pred zacatkem semestru dostupné u předmetu pod ikonou Studijní materiály.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2007/POL102