BZPB0431 Propedeutic of bachelor thesis I

Faculty of Medicine
spring 2021
Extent and Intensity
1.5/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Petra Búřilová, BBA (lecturer), PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (deputy)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Supplier department: Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
BZVZ031p Health Research - lecture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject is understood as theoretical-practical. It summarizes the most important information and recommendations for students facing the challenge of processing and presenting their bachelor thesis as part of the state final examination. It provides a methodological guide for the various stages of work creation. It deals with the selection and formulation of the problem, goals and assumptions of work. It contains instructions for working with information and literature, both for formal and content work. It recommends a timetable of work as well as a course of preparation of the student to defend the bachelor thesis.
Learning outcomes
After completing the course the student: versed in the principles of scientific text;
respects the ethical and legal standards;
is able to formulate the problem, objective and assumptions for exploratory investigation;
is able to correct formulation of goals for the work of theoretical or practical case study;

can find and work with appropriate sources of information;
familiar with the methods of data acquisition;
acquired knowledge is able to appropriate methods to assess, comment on and present;
can formulate the findings;
controversy is able to results of other authors;
defend the bachelor thesis.

Syllabus
 • Lectures: The concept and the nature of the thesis, the basic requirements of a work assignment;
 • Processing stage, work schedule and methodology of work;
 • fifth Ethical and legal aspects of written work;
 • Topic, name, determining and defining the problem;
 • Working with literature and information sources;
 • Determination and formulation of objectives, assumptions and selection of respondents;
 • Methods of collection and analysis of data;
 • Formal and content, structure undergraduate work;
 • Doporučení for grammar and stylistics, the most common labor shortages;
 • Rating and advocacy work.
Literature
  required literature
 • Manuál pro zpracování bakalářské práce: https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2014/BZPB0431/um/e-manual/index.html
  not specified
 • APÍK, R. Metody rychlého čtení jako nástroj osobní ekologie. In Information ecology and libraries : proceedings of the International conference organized on the occasion of the 90th anniversary of the establishment of the Faculty of Philosophy at Comeniu
 • PRICE, Geraldine and Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti : odemkněte svůj potenciál. Translated by Tereza Semotamová. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2010. 361 stran. ISBN 9788024725277. info
 • PAZDERNÍKOVÁ, Pavla. Tvůrčí psaní a vědecká práce. Využití tvůrčích technik při přípravě, psaní a prezentaci odborného textu. Vedoucí dizertační práce PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. Brno: Masarykova univerzita, FF, ÚČLK, 2009. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva, Petr SADÍLEK and Valérie TÓTHOVÁ. Výzkum a ošetřovatelství. Vydání druhé, přepracova. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 185 stran. ISBN 9788070134672. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694. info
 • GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací :základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6. info
Teaching methods
Lecture, discussion.
Assessment methods
Completion: credit Student works project bachelor thesis on a selected topic.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 15.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2015/BZPB0431/um/e-manual/index.html
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020.
 • Enrolment Statistics (spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2021/BZPB0431