VSIV021 Information Literacy

Faculty of Medicine
Spring 2015
Extent and Intensity
0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Sejk (alternate examiner)
Guaranteed by
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Central Library - Specialized Units - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Supplier department: Central Library - Specialized Units - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
! vsiv021 Information literacy
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/100, only registered: 0/100
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 55 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of this E-learning course, student should be able to: - effectively search the fultexts of scientific papers and books on the specific topis in the library catalogues and online resources (internet, databases tec.) - evaluate the scientific quality of found information - acquire information to his/her research and academic writing - apply the basic rules of publication ethics - correct quotation and making the bibliographic references according to recommended citation styles
Syllabus
 • 1. Choosing a topic and checking current student's knowledge 2. Evaluating a website‘s quality, types of libraries and their services, searching in a catalogue 3. Efficient searching in online databases 4. Medical and multidisciplinary online databases. 5. Basic rules of scientific writing. Publication and citation ethics. 6. Creating citations and bibliographic references 7. Reference managers Zotero and EndNote Basic 8. Journal citation reports. Impact factor. H-index.
Literature
  recommended literature
 • PLACHETA, Zdeněk, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK and František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce (Instruction for elaboration of diploma thesis). 2. vyd. Brno: Muni Pressd, 2010. 41 pp. ISBN 978-80-210-5172-0. info
 • PLACHETA, Zdeněk. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 39 s. ISBN 9788021051720. info
 • BOOTH, Wayne C., Gregory G. COLOMB and Joseph M. WILLIAMS. The craft of research. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2008. xvii, 317. ISBN 9780226065663. info
 • HOCK, Randolph. The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher. 2nd ed. Medford, N.J.: CyberAge Books, 2007. xxvii, 326. ISBN 9780910965767. info
 • LIŠKA, Václav. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.). Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004. 149 s. ISBN 8086419606. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • The researcher's toolkit : the complete guide to practitioner research. Edited by David Wilkinson. First published. New York: Routledge, 2000. xvi, 135. ISBN 0415215668. info
 • VYMĚTAL, Jan and Miriam VÁCHOVÁ. Úvod do studia odborné literatury. Vyd. 1. Praha: Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  not specified
 • IVANOVÁ, Kateřina and Lubica JURÍČKOVÁ. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 99 s. ISBN 9788024418322. info
Teaching methods
e-learning, theoretical preparation, training, working with text, generating skills
Assessment methods
The course conditions are: doing homeworks successfully in deadlines during the term.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: e-learning.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://kuk.muni.cz/vyuka/aktivity/predmety/vsiv021/
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2015/VSIV021