VSIV021 Information Literacy

Faculty of Medicine
Spring 2011
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ludmila Moravcová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Zdeňka Dohnálková
Central Library - Specialized Units - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/100, only registered: 0/100
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 51 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of this course, student should be able to: - effectively search the fultexts of scientific papers and books on the specific topis in the library catalogues and online resources (internet, databases tec.) - evaluate the scientific quality of found information - acquire information to his/her research and academic writing - apply the basic rules of publication ethics - correct quotation and making the bibliographic references according to recommended citation styles
Syllabus
 • 1. Choosing a topic 2. Introduction to information science. Union catalogues. Interlibrary loans. 3. Retrieval. Electronic information resources. 4. Multidisciplinary databases I. 5. Multidisciplinary databases II. 6. Multidisciplinary databases III. 7. Subject specific databases I. 8. Subject specific databases II. 9. Basic rules of diploma thesis creation. Publication ethics. 10. Citation ethics. Creation of bibliographic references. EndNoteWeb. 11. Journal citation reports. Impact factor. H-index.
Literature
  required literature
 • SIEGELOVÁ, Jarmila. Pokyny pro vypracování bakalářské práce : v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 17 s. ISBN 8021034858. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Zuzana BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK and František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce (Instructions for writing thesis). Brno: Masarykova univerzita, 2000. 30 pp. ISBN 80-210-2451-3. info
  recommended literature
 • WILHELMOVÁ, Radka. Jak napsat bakalářskou práci. 2008. URL info
 • BOOTH, Wayne C., Gregory G. COLOMB and Joseph M. WILLIAMS. The craft of research. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2008. xvii, 317. ISBN 9780226065663. info
 • HOCK, Randolph. The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher. 2nd ed. Medford, N.J.: CyberAge Books, 2007. xxvii, 326. ISBN 9780910965767. info
 • JURÍČKOVÁ, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Edited by Kateřina Ivanová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 8024409925. info
 • LIŠKA, Václav. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.). Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004. 149 s. ISBN 8086419606. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • The researcher's toolkit : the complete guide to practitioner research. Edited by David Wilkinson. First published. New York: Routledge, 2000. xvi, 135. ISBN 0415215668. info
 • VYMĚTAL, Jan and Miriam VÁCHOVÁ. Úvod do studia odborné literatury. Vyd. 1. Praha: Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
e-learning, theoretical preparation, training, working with text, generating skills
Assessment methods
The e-learning course conditions are: doing homeworks successfully during the term. It is an e-learning course, but during the term there are facultative tutorials.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: e-learning.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2011/VSIV021/index.qwarp
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015.
 • Enrolment Statistics (Spring 2011, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2011/VSIV021