VSIV021 Information literacy

Faculty of Medicine
Autumn 2008
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zdeňka Dohnálková (lecturer)
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Křivánek (lecturer)
Mgr. Ludmila Moravcová (lecturer)
Mgr. Petr Sejk (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Zdeňka Dohnálková
Central Library - Specialized Units - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/100, only registered: 0/100
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 40 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of this course, student should be able to: - search in Czech and worldwide library catalogues - order basic library and information services (interlibrary loans, retrievals) - acquire information about electronic information resources - search in electronic databases to acquire bibliographical references of publications or their fulltexts - apply the basic rules of diploma thesis creation and publication ethics - quote correctly and make the bibliographic references according to recommended citation styles - work with reference manager EndNoteWeb - work with journal citation reports (impact factor, h-index)
Syllabus
 • 1. Information lesson - 2. Introduction to information science. Union catalogues. Interlibrary loans. 3. Retrieval. Electronic information resources. 4. Multidomain sources I. 5. Tutorial 1 6. Multidomain sources II. 7. Domain sources 8. Basic rules of diploma thesis creation. Publication ethics. 9. Citation ethics. Creation of bibliographic references. EndNoteWeb. 10. Journal citation reports. Impact factor. H-index. 11. Tutorial 2 12. Work with Microsoft Office
Literature
 • JURÍČKOVÁ, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Edited by Kateřina Ivanová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 8024409925. info
 • LIŠKA, Václav. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.). Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004. 149 s. ISBN 8086419606. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • VYMĚTAL, Jan and Miriam VÁCHOVÁ. Úvod do studia odborné literatury. Vyd. 1. Praha: Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. info
 • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA and Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické) (Vade mecum for the writer of special and scientific essays (with special reference to pedagogical works).). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 pp. ISBN 80-210-238. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071847674. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Assessment methods
The e-learning course conditions are: doing homeworks successfully during the term and pass the written exam at the end of term (test through the Information system MU). It is an e-learning course, during the term there are facultative tutorials.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: e-learning.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://is.muni.cz/el/1411/podzim2008/VSIV021/index.qwarp
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2008, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2008/VSIV021