ZLAN0333p Anatomy III - lecture

Faculty of Medicine
autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (lecturer)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Karolína Bretová (seminar tutor)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (seminar tutor)
Dana Procházková (assistant)
Lumír Trenčanský (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Department of Anatomy - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Supplier department: Department of Anatomy - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
ZLAN0232s Anatomy II -sem. && ZLHE0221c Histology and Embryology I - practice && ZLLT0222c Bas. Med. Terminology -p
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Hlavní cíle předmětu jsou:
- osvojení popisu nervového systému včetně smyslových orgánů
- definování topografických krajin hlavy, krku a trupu
- definování anatomických struktur nacházejících se v jednotlivých krajinách hlavy, krku a trupu
Learning outcomes
Student will be able to:
- describe structures of the peripheral and central nervous system and sensory organs (eye, ear)
- define the topographic regions of the head, neck, thorax, abdomen and pelvis and identify basic anatomical structures in this regions
- to characterize the topographic relationships between the organs of the thoracic, abdominal and pelvic cavities
Syllabus
 • 1. Basic anatomy of the nervous system. Spinal nerve. Structure of the spinal cord
 • 2. Structure of the brain stem
 • 3. Structure of the cerebellum and diencephalon
 • 4. Structure of the telencephalon
 • 5. Mendinges, ventricles and vascular system of the CNS
 • 6. Cranial nerves
 • 7. Cervical plexus; intercostal nerves; posterior primary rami of spinal nerves
 • 8. Autonomic nervous system
 • 9. Visual system
 • 10. The auditory system
 • 11.Topographic anatomy of the head
 • 12.Topographic anatomy of the body (except limbs)
Literature
  required literature
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 1. OBECNÁ ANATOMIE A POHYBOVÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2006.159s. ISBN 80-246-0307-1. Dotisk
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 2. KARDIOVASKULÁRNÍ A LYMFATICKÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2016.117s. ISBN 80-246-3313-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020.
 • DUBOVÝ, Petr and Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah - I. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 114 pp. ISBN 978-80-210-4707-5. info
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vyd. Praha: GALÉN;2014.173s. ISBN 80-7492-156-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. Anatomie krajin těla. 1. vyd. Praha: GALÉN;208.120s. ISBN 8072621798.
  recommended literature
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
 • HUDÁK, Radovan and David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
Teaching methods
Lectures
Assessment methods
Final examination - combined form
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Předmět vypsaný pro studenty, kteří jej nesplnili na podzim 2019
The course is taught last offered.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2020/ZLAN0333p