DSVIz01 Acquisition of scientific information

Faculty of Medicine
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/2. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zdeňka Dohnálková (lecturer)
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ludmila Moravcová (lecturer)
Mgr. Eva Zuzáková (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Zdeňka Dohnálková
Central Library - Specialized Units - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Zdeňka Dohnálková
Timetable of Seminar Groups
DSVIz01/01: Mon 10:00–11:50 B09/119, J. Kratochvíl, L. Moravcová
DSVIz01/04: Tue 8:00–9:50 B09/119, J. Kratochvíl, L. Moravcová
DSVIz01/02: Tue 10:00–11:50 B09/119, J. Kratochvíl, L. Moravcová
DSVIz01/03: Wed 10:00–11:50 B09/119, J. Kratochvíl, L. Moravcová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 56 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/56, only registered: 0/56, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/56
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 92 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět Získávání vědeckých informací seznamuje studenty s problematikou vyhledávání informací a jejich následným zpracováním s cílem vytvoření odborných textů, především doktorských prací. Náplní předmětu je praktické seznámení s elektronickými informačními zdroji (s ohledem na obor studentů), se základními metodami psaní odborného textu a vytvářením bibliografických citací. Předmět je určen pro studenty doktorského studie LF MU.
Syllabus (in Czech)
  • 1 Souborné katalogy. Multioborové databáze. 2 Oborové databáze I (lékařství, biologie) 3 Oborové databáze II (biologie - dokončení, chemie). Citační ohlas. Impact factor. 4 Metodika tvorby odborného textu. Publikační etika. Citování v odborném textu, citační etika. Citační rejstříky.
Assessment methods (in Czech)
1. Výuka probíhá v Knihovně univerzitního kampusu MU v Brně-Bohunicích (www.ukb.muni.cz/kuk). 2. Docházka: max. 1 absence. 3. Předmět je ukončen zápočtem, který je udělen za splnění požadavků na docházku.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Ukončení zápočtem
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://is.muni.cz/el/1411/podzim2007/DSVIz01/DSVIz01_p2007_index.html
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2007/DSVIz01