DSVIz01 Acquisition of scientific information

Faculty of Medicine
Spring 2011
Extent and Intensity
0/2. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ludmila Moravcová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Zdeňka Dohnálková
Central Library - Specialized Units - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
DSVIz01/skupina_1: Mon 14. 3. 15:30–18:30 B09/119, Mon 21. 3. 15:30–18:30 B09/119, Mon 28. 3. 15:30–18:30 B09/119
DSVIz01/skupina_2: Tue 15. 3. 15:30–18:30 B09/119, Tue 22. 3. 15:30–18:30 B09/119, Tue 29. 3. 15:30–18:30 B09/119
DSVIz01/skupina_3: Wed 16. 3. 15:30–18:30 B09/119, Wed 23. 3. 15:30–18:30 B09/119, Wed 30. 3. 15:30–18:30 B09/119
DSVIz01/skupina_4: Mon 21. 3. 9:30–12:30 B09/119, Mon 28. 3. 9:30–12:30 B09/119, Mon 4. 4. 9:30–12:30 B09/119
DSVIz01/skupina_5: Tue 22. 3. 9:30–12:30 B09/119, Tue 29. 3. 9:30–12:30 B09/119, Tue 5. 4. 9:30–12:30 B09/119
DSVIz01/skupina_6: Wed 23. 3. 9:30–12:30 B09/119, Wed 30. 3. 9:30–12:30 B09/119, Wed 6. 4. 9:30–12:30 B09/119
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/70, only registered: 0/70
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 52 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of this course, student should be able to: - effectively search the fultexts of scientific papers and books on the specific topis in the library catalogues and online resources (internet, databases tec.) - evaluate the scientific quality of found information - acquire information to his/her research and academic writing - apply the basic rules of publication ethics - correct quotation and making the bibliographic references according to recommended citation styles
Syllabus
 • 1. Electronic information resources. Methodology of efective searching. EndNoteWeb. 2. Searching the fulltext in multidisciplinary and medical databases. Interlibrary loan service. 2. Publication and citation ethics. Creation of bibliographic references. Citation indexes.
Literature
 • DAY, Robert A. and Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xv, 302. ISBN 9780521671675. info
 • WILHELMOVÁ, Radka. Jak napsat bakalářskou práci. 2008. URL info
 • BOOTH, Wayne C., Gregory G. COLOMB and Joseph M. WILLIAMS. The craft of research. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2008. xvii, 317. ISBN 9780226065663. info
 • HOCK, Randolph. The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher. 2nd ed. Medford, N.J.: CyberAge Books, 2007. xxvii, 326. ISBN 9780910965767. info
 • BELL, Suzanne S. Librarian's guide to online searching. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2006. xvii, 268. ISBN 9781591583264. info
 • JURÍČKOVÁ, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Edited by Kateřina Ivanová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 8024409925. info
 • LIŠKA, Václav. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.). Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004. 149 s. ISBN 8086419606. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila. Pokyny pro vypracování bakalářské práce : v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 17 s. ISBN 8021034858. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila. Pokyny pro vypracování bakalářské práce : v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 17 s. ISBN 8021034858. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • The researcher's toolkit : the complete guide to practitioner research. Edited by David Wilkinson. First published. New York: Routledge, 2000. xvi, 135. ISBN 0415215668. info
 • VYMĚTAL, Jan and Miriam VÁCHOVÁ. Úvod do studia odborné literatury. Vyd. 1. Praha: Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
lecture, training, explanation
Assessment methods
The course conditions are: required visiting of all seminaries.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Ukončení zápočtem
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.ukb.muni.cz/kuk/?page=75
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2011, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2011/DSVIz01