DSVIz01 Acquisition of scientific information

Faculty of Medicine
Autumn 2008
Extent and Intensity
0/2. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zdeňka Dohnálková (lecturer)
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Křivánek (lecturer)
Mgr. Ludmila Moravcová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Zdeňka Dohnálková
Central Library - Specialized Units - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
DSVIz01/01: Tue 30. 9. 15:30–18:30 B09/119, Tue 7. 10. 15:30–18:30 B09/119, Tue 14. 10. 15:30–18:30 B09/119, J. Kratochvíl, P. Křivánek, L. Moravcová
DSVIz01/02: Wed 22. 10. 15:30–18:30 B09/119, Wed 29. 10. 15:30–18:30 B09/119, Wed 5. 11. 15:30–18:30 B09/119, J. Kratochvíl, P. Křivánek, L. Moravcová
DSVIz01/05: Tue 4. 11. 15:30–18:30 B09/119, Tue 11. 11. 15:30–18:30 B09/119, Tue 18. 11. 15:30–18:30 B09/119, J. Kratochvíl, P. Křivánek, L. Moravcová
DSVIz01/03: Wed 12. 11. 15:30–18:30 B09/119, Wed 19. 11. 15:30–18:30 B09/119, Wed 26. 11. 15:30–18:30 B09/119, J. Kratochvíl, P. Křivánek, L. Moravcová
DSVIz01/04: Wed 3. 12. 15:30–18:30 B09/119, Wed 10. 12. 15:30–18:30 B09/119, Wed 17. 12. 15:30–18:30 B09/119, J. Kratochvíl, P. Křivánek, L. Moravcová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 56 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/56, only registered: 0/56
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 132 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of this course, student should be able to: - search in Czech and worldwide library catalogues - order basic library and information services (interlibrary loans, retrievals) - acquire information about electronic information resources - search in electronic databases to acquire bibliographical references of publications or their fulltexts - apply the basic rules of diploma thesis creation and publication ethics - correct quotation and making the bibliographic references according to recommended citation styles - work with reference manager EndNoteWeb - work with journal citation reports (impact factor, h-index)
Syllabus
 • 1. Union catalogues. Interlibrary loans. Electronic information resources. Multidomain sources. Journal citation reports. Impact factor. H-index. 2. Publication ethics. Citation ethics. Creation of bibliographic references. EndNoteWeb. Domain sources. 3. Work with Microsoft Office
Literature
 • JURÍČKOVÁ, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Edited by Kateřina Ivanová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 8024409925. info
 • LIŠKA, Václav. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.). Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004. 149 s. ISBN 8086419606. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila. Pokyny pro vypracování bakalářské práce : v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 17 s. ISBN 8021034858. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila. Pokyny pro vypracování bakalářské práce : v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 17 s. ISBN 8021034858. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • VYMĚTAL, Jan and Miriam VÁCHOVÁ. Úvod do studia odborné literatury. Vyd. 1. Praha: Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Assessment methods
The course conditions are: visiting of the first and second themes, the third is facultative. Classes take place in Masaryk University Campus Library (for more see below on web page).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Ukončení zápočtem
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2008/DSVIz01/index.qwarp
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2008, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2008/DSVIz01