VLCH0731c Surgery I -practice

Faculty of Medicine
Autumn 2013
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (lecturer)
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Ernest Biroš, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Jan Buček (seminar tutor)
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Petra Kocourková (seminar tutor)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Zdeněk Konečný (seminar tutor)
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Andrea Suchomelová (seminar tutor)
MUDr. Otakar Teyschl, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Richard Veselý (seminar tutor)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (seminar tutor)
Veronika Bradáčková (assistant)
Barbora Krausová (assistant)
Lucie Kučerová (assistant)
Lea Müllerová (assistant)
Zdeňka Naiderová (assistant)
Ivana Ondrášová (assistant)
Hana Půčková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Second Department of Surgery – Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital – Faculty of Medicine
Contact Person: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Supplier department: Second Department of Surgery – Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital – Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
VLCH0731c/01: Mon 14. 10. to Fri 25. 10. each working day 7:30–12:20 KDCHOT N03005
VLCH0731c/02: Mon 30. 9. to Fri 11. 10. each working day 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/03: Mon 16. 9. to Fri 27. 9. each working day 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0731c/04: Mon 6. 1. to Fri 17. 1. each working day 7:30–12:20 II.CHK N04001
VLCH0731c/05: Mon 9. 12. to Fri 20. 12. each working day 7:30–12:20 II.CHK N04001
VLCH0731c/06: Mon 25. 11. to Fri 6. 12. each working day 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/07: Mon 11. 11. to Fri 22. 11. each working day 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0731c/08: Tue 29. 10. to Fri 8. 11. each working day 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/09: Mon 25. 11. to Fri 6. 12. each working day 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0731c/10: Mon 11. 11. to Fri 22. 11. each working day 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/11: Tue 29. 10. to Fri 8. 11. each working day 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0731c/12: Mon 14. 10. to Fri 25. 10. each working day 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/15: Mon 6. 1. to Fri 17. 1. each working day 7:30–12:20 N07191
VLCH0731c/16: Mon 9. 12. to Fri 20. 12. each working day 7:30–12:20 KDCHOT N03005
VLCH0731c/30: No timetable has been entered into IS.
VLCH0731c/31: No timetable has been entered into IS.
VLCH0731c/32: No timetable has been entered into IS.
VLCH0731c/33: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VSPA0622p Pathology II - lecture && VLCP0622c Clin.exam. in surgery II && VSIP0622c Clin.exam.in int.med.-pract.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The tuition in the 7th term is focused on the general surgery in its whole extent, supplemented with the lessons from orthopaedy, traumatology, surgery of burns and children surgery.
Syllabus
 • Head and neck surgery
 • Chest wall, trauma of the chest, breast
 • Surgery of the lungs and mediastinum
 • Oesophageal surgery
 • Vascular surgery: arteries
 • Vascular surgery: veins
 • Metabolism and critical care in surgery
 • General traumatology
 • Clavicle, scapula, humeroscapular joint
 • Humerus, elbow joint
 • Forearm, wrist, hand
 • Revision lesson
 • Traumatology: polytrauma, spinal cord trauma
 • Children surgery: Abdominal children surgery including acute abdomen
 • Congenital defects and its surgical treatment
 • Children traumatology
 • Children orthophedy
 • Surgical oncology
 • Burns: introduction, intensive care in the burn shock, skin replacement, plastic and reconstructive surgery in burns
Literature
  recommended literature
 • ŠNAJDAUF, Jiří and Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 395 s. ISBN 807262329X. info
 • ŠNAJDAUF, Jiří, Karel CVACHOVEC and Tomáš TRČ. Dětská traumatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, xv, 180. ISBN 8072621521. info
 • ASHCRAFT, Keith W. and Thomas M. HOLDER. Pediatric surgery. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1993, xviii, 106. ISBN 0-7216-3737-X. info
  not specified
 • L.W. Way, Současná chirurgická diagnostika a léčba, 1998, Grada Publ., ISBN 80-7169/397/9, Sabiston- Textbook of Surgery, ISBN 0-7216-1259-8. Doplňky: Ján Černý, Špeciálna chirurgia, Osveta 1996, S. Schwartz: Textbook of Surgery, L.W. Way: Current Surg.
 • GÁL, Petr and František TECL. Compartment syndrom - závažná komplikace chirurgie a traumatologie (Compartment syndrome - consequential complication of surgery and traumatology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 41 pp. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-2152-7. info
 • PODLAHA, Jiří, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD and Petr ROUBAL. Chirurgie bifurkace aorty (Surgery of aorta bifurcation). Praktická flebologie. Praha: Phlebomedica, 1998, vol. 7, 4-5, p. 99. ISSN 1210-5406. info
 • ŽALOUDÍK, Jan. Chirurgie v paliativní onkologické léčbě (Surgery in palliative oncology treatment). In Paliativní medicína. Praha: Grada Publishing, 1998, p. 165-182. ISBN 80-7169-437-1. info
 • Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie. Edited by Přemysl Frič - Miroslav Ryska. 1. vyd. Praha: Praha Publishing, 1996, 345 s. ISBN 80-902140-0-2. info
 • DUDA, Miloslav and Stanislav CZUDEK. Miniinvazivní chirurgie. 1. vyd. Třinec: Nemocnice Podlesí, 1996, 231 s. : o. info
 • Úvod do miniinvasivní chirurgie. Edited by Jiří Vokurka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996, 46 s. ISBN 80-7013-228-0. info
 • LEYPOLD, Jindřich. Chirurgie neúrazových ložiskových lézí jater. [1. vyd.]. Brno: II. chirurgická klinika LF MU v Brně, 1995, 125 s. : b. info
 • KUBÁČEK, Vojtěch. Vybrané kapitoly z plastické chirurgie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 66 s. info
 • STAFFA, Robert. Záchrana kriticky ischemické končetiny -pedální bypass (Salvage of critically ischemic limg - pedal bypass grafting). 1st ed. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005, 112 pp. Grada Publishing Avicenum 2090. ISBN 80-247-0957-0. info
 • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004, xxiii, 575. ISBN 8072622609. info
 • FIRT, Pavel. Cévní chirurgie. Praha: Avicenum, 1991. ISBN 80-201-0047-4. info
 • SABISTON, David C. Textbook of Surgery. 1991. ISBN 0-7216-3492-3. info
Teaching methods
Classwork is provided by the combined way through presentations, bedside teaching, seminars with the discussion.
Assessment methods
The lessons attendance is obligatory, credits are given during the termination of the each semester. The tuition in surgery is finished with the State Exam of Surgery in the 6th year of tuition. Within three days of teaching at KDCHOT not made any written or oral examination, seminars are conducted through dialogue with active participation by students.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Předložení prezentace na téma probírané v daném semestru. Nutná 100% účast. Nahrazování možné pouze po domluvě se zást. pro školství MUDr.V.Procházkou,PhD-vprochazka@fnbrno.cz
The course is taught annually.
General note: Pro výuku ve FN Brno Bohunice: nutné převlékání (bílý plášť a přezůvky) v šatně pro mediky v -1.NP lůžkového traktu; výuka probíhá i v posluchárnách jiných klinik ve FN Brno. Aktuální rozpis je zveřejněn na vývěsce pro studenty na CHK v 7.NP.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021, autumn 2022, autumn 2023, autumn 2024.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2013, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2013/VLCH0731c