VLCH0731c Surgery I -practicals

Faculty of Medicine
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Pavel Gladiš, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Petra Kocourková (seminar tutor)
MUDr. Zdeněk Kříž (seminar tutor)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Mojmír Přívara (seminar tutor)
MUDr. Petr Roubal, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Andrea Suchomelová (seminar tutor)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Zdeněk Šilhart (seminar tutor)
MUDr. Roman Švehlák (seminar tutor)
doc. MUDr. František Tecl, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Otakar Teyschl, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Richard Veselý (seminar tutor)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (seminar tutor)
Jana Lebedová (assistant)
Lea Müllerová (assistant)
Ivana Ondrášová (assistant)
Hana Půčková (assistant)
Věra Stejskalová (assistant)
Jana Tichá (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.
First Department of Surgery – Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital – Faculty of Medicine
Contact Person: doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.
Prerequisites (in Czech)
VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VSPA0622p Pathological anat.II-lecture && VLCP0622c Clin.exam. in surgery II && VSIP0622c Clin.exam.in int.med.-pract.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • Head and neck surgery
 • Chest wall, trauma of the chest, breast
 • Surgery of the lungs and mediastinum
 • Oesophageal surgery
 • Vascular surgery: arteries
 • Vascular surgery: veins
 • Metabolism and critical care in surgery
 • General traumatology
 • Clavicle, scapula, humeroscapular joint
 • Humerus, elbow joint
 • Forearm, wrist, hand
 • Revision lesson
Literature
 • L.W. Way, Současná chirurgická diagnostika a léčba, 1998, Grada Publ., ISBN 80-7169/397/9, Sabiston- Textbook of Surgery, ISBN 0-7216-1259-8. Doplňky: Ján Černý, Špeciálna chirurgia, Osveta 1996, S. Schwartz: Textbook of Surgery, L.W. Way: Current Surg.
 • GÁL, Petr and František TECL. Compartment syndrom - závažná komplikace chirurgie a traumatologie (Compartment syndrome - consequential complication of surgery and traumatology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 41 pp. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-2152-7. info
 • PODLAHA, Jiří, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD and Petr ROUBAL. Chirurgie bifurkace aorty (Surgery of aorta bifurcation). Praktická flebologie. Praha: Phlebomedica, 1998, vol. 7, 4-5, p. 99. ISSN 1210-5406. info
 • ŽALOUDÍK, Jan. Chirurgie v paliativní onkologické léčbě (Surgery in palliative oncology treatment). In Paliativní medicína. Praha: Grada Publishing, 1998, p. 165-182. ISBN 80-7169-437-1. info
 • Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie. Edited by Přemysl Frič - Miroslav Ryska. 1. vyd. Praha: Praha Publishing, 1996, 345 s. ISBN 80-902140-0-2. info
 • DUDA, Miloslav and Stanislav CZUDEK. Miniinvazivní chirurgie. 1. vyd. Třinec: Nemocnice Podlesí, 1996, 231 s. : o. info
 • Úvod do miniinvasivní chirurgie. Edited by Jiří Vokurka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996, 46 s. ISBN 80-7013-228-0. info
 • LEYPOLD, Jindřich. Chirurgie neúrazových ložiskových lézí jater. [1. vyd.]. Brno: II. chirurgická klinika LF MU v Brně, 1995, 125 s. : b. info
 • KUBÁČEK, Vojtěch. Vybrané kapitoly z plastické chirurgie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 66 s. info
Assessment methods (in Czech)
povinné stáže,zápočet udělován na kmenovém chirurgickém pracovišti Státní závěrečná zkouška ústní, praktická část: Pacient (chorobopis, diff. dg, návrh terapie), RTG, chir. nástroje
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021, autumn 2022, autumn 2023, autumn 2024.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2005/VLCH0731c