VLCH0731c Surgery I -practicals

Faculty of Medicine
Spring 2016
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (lecturer)
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Ernest Biroš (seminar tutor)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Jan Buček (seminar tutor)
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Petra Kocourková (seminar tutor)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Zdeněk Konečný (seminar tutor)
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Andrea Suchomelová (seminar tutor)
MUDr. Otakar Teyschl, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Richard Veselý (seminar tutor)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (seminar tutor)
Veronika Bradáčková (assistant)
Barbora Krausová (assistant)
Lucie Kučerová (assistant)
Lea Müllerová (assistant)
Zdeňka Naiderová (assistant)
Ivana Ondrášová (assistant)
Hana Půčková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Second Department of Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Supplier department: Second Department of Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
VLCH0731c/34: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VSPA0622p Pathology II - lecture && VLCP0622c Introduc. to surgery II -pr. && VSIP0622c Introduction to internal II-pr && VLFA0621c Pharmacology I - p
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Předložení prezentace na téma probírané v daném semestru. Nutná 100% účast. Nahrazování možné pouze po domluvě se zást. pro školství MUDr.V.Procházkou,PhD-vprochazka@fnbrno.cz
The course is taught each semester.
General note: Pro výuku ve FN Brno Bohunice: nutné převlékání (bílý plášť a přezůvky) v šatně pro mediky v -1.NP lůžkového traktu; výuka probíhá i v posluchárnách jiných klinik ve FN Brno. Aktuální rozpis je zveřejněn na vývěsce pro studenty na CHK v 7.NP.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021, autumn 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2016/VLCH0731c