VLVP01121 Introduction to research I: experimental methodology - lecture

Faculty of Medicine
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (lecturer)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (lecturer)
MUDr. Petr Müller, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (lecturer)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (lecturer)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (lecturer)
MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
Supplier department: Faculty of Medicine
Timetable
Thu 14:50–16:30 B11/327
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/20, only registered: 0/20
Syllabus (in Czech)
  • ROZVRH VÝUKY PŘEDMĚTU „VĚDECKÁ PŘÍPRAVA I“ podzimní semestr akademického roku 2014/2015 (Čas výuky: čtvrtek, 15:00 – 16:40, Místo výuky: A18 / 208 a seminární místnosti a laboratoře pracoviště zajišťujícího výuku v daném týdnu. Změna tématu přednášky vyhrazena. Případné dotazy a připomínky prosím směřujte na Dr. Uldrijana: uldrijan@med.muni.cz, Tel. 549 494 040) 1. týden: 18.9. BIOLOGIE Nové možnosti cílené terapie nádorů (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.) 2. týden: 25.9. FYZIOLOGIE Elektrofyziologie srdečních buněk, iontové kanály (doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D., doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D.) 3. týden: 2.10. FYZIOLOGIE Metody experimentální kardiologie (prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.) 4. týden: 9.10. FYZIOLOGIE Regulace krevního tlaku (MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D., MUDr. Eva Závodná, Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.) 5. týden: 16.10. FARMAKOLOGIE Psychofarmakologie v náplni výzkumné činnosti Farmakologického výzkumu. Behaviorální metody v preklinických studiích drogové závislosti, deprese, schizofrenie a Parkinsonovy nemoci. (PharmDr. Jana Kučerová, Ph.D.) 6. týden: 23.10. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Abnormální metabolismus glukózy jako pojítko mezi diabetem a nádory (prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.) 7. týden: 30.10. HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE Tkáňové inženýrství – očekávání a realita (doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.) 8. týden: 6.11. BIOCHEMIE Úvod do metrologie analytické laboratoře – chyby analytických metod (doc.RNDr. Josef Tomandl, PhD) 9. týden: 13.11. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Epigenetika, fetální programování, komplexní nemoci (doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.) 10. týden: 20.11. BIOLOGIE Celogenomové sekvenace patogenních mikroorganismů: Klíč k odhalení patogeneze a evoluce (doc. MUDr. David Šmajs, CSc.) Stabilita genomu u kmenových buněk (Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.) 11. týden: 27.11. HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE Kritická úloha mikroprostředí: Regulace normálního vývoje, kancerogeneze a kmenových buněk tkáňovým stromatem (Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D.) 12. týden: 4.12. ANATOMIE Anatomie bolesti z pohledu revmatoidní artritidy (MDDr. Barbora Mádrová) 13. týden: 11.12. BIOFYZIKA Působení fyzikálních faktorů na živé organismy - obecné a specifické, význam pro medicínu (s důrazem na výsledky získané na BfÚ LF MU) (prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.) 14. týden: 18.12. Shrnutí, rozdělení témat samostatných prací, diskuze se studenty, anketa, zápočty (prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2015/VLVP01121