VLVP01121 Introduction to research I: experimental methodology - lecture

Faculty of Medicine
autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
Supplier department: Department of Biology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable
Thu 19. 9. 15:00–16:40 B11/211, Thu 26. 9. 15:00–16:40 B11/211, Thu 3. 10. 15:00–16:40 B11/211, Thu 10. 10. 15:00–16:40 B11/211, Thu 17. 10. 15:00–16:40 B11/211, Thu 24. 10. 15:00–16:40 B11/211, Thu 31. 10. 15:00–16:40 B11/211, Thu 7. 11. 15:00–16:40 B11/211, Thu 14. 11. 15:00–16:40 B11/211, Thu 21. 11. 15:00–16:40 B11/211, Thu 28. 11. 15:00–16:40 B11/211, Thu 5. 12. 15:00–16:40 B11/211, Thu 19. 12. 15:00–16:40 B11/211
Prerequisites
Velmi dobrá středoškolská znalost chemie, fyziky a biologie, zájem a dlouhodobou vědecko-výzkumnou práci s dokladovatelnou předchozí středoškolskou mtivací, preferenčně zařazení do P-PooL modulu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 16/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Cílem předmětu je vybavit studenty potřebným minimálním přehledem o metodologii vědecké práce, dostupných informačních zdrojích a práci s nimi vč. odborné literatury, základech biostatistické metodologie potřebné ke kritické interpretaci originálních dat a o principech psaní vědeckého textu a ústní prezentace.
Learning outcomes
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat zákl. principy vědecké práce vč. etických a podstatu přísl. metodologických přístupů;
- identifikovat a shrnout základní informační a bibliografické zdroje;
- aplikovat znalosti biostatistické metodologie a software na svá originální experimentální data;
- vysvětlit rozdíly mezi statistickým a biologickým významem vědeckých poznatků;
- napsat originální vědeckou práci a případně přehledový článek s využitím vlastních exp. dat;
- analyzovat současné vědecké poznatky v přísl. oblasti svého výzkumného zaměření;
- navrhnout relevantní exp. design a zákl. studované parametry pro další výzkum v oblasti svého výzkumného zaměření.
Syllabus
  • ROZVRH VÝUKY PŘEDMĚTU „VĚDECKÁ PŘÍPRAVA I“ podzimní semestr akademického roku 2019/2020 (Čas výuky: čtvrtek, 15:00 – 16:40, Místo výuky: A11 / 211, případně seminární místnosti a laboratoře pracoviště zajišťujícího výuku v daném týdnu. Změna tématu přednášky vyhrazena. Kontakt pro případné dotazy a připomínky: S. Uldrijan, uldrijan@med.muni.cz, Tel. 54949 4040 1. týden: 19.9. BIOFYZIKA Působení fyzikálních faktorů na živé organismy - obecné a specifické, význam pro medicínu (s důrazem na výsledky získané na BfÚ LF MU) (prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.) 2. týden: 26.9. Úvod do předmětu Vědecká příprava Studentský projekt v programu P-PooL (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.) 3. týden: 3.10. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Buněčná smrt aneb mnoho způsobů, jak zemřít. (RNDr. Jan Balvan, Ph.D.) BIOLOGIE Stabilita genomu u kmenových buněk (Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.) 4. týden: 10.10. BIOLOGIE Unravelling the mechanisms that drive meiotic chromosome segregation and maintenance of genome stability (Nicola Silva, Ph.D.) BIOLOGIE Cílení na signální dráhy regulující růst nádorových buněk (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.) 5. týden: 17.10. BIOLOGIE Genomika patogenních treponemat (Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D.) PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Mnohočetný myelom (doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.) 6. týden: 24.10. FYZIOLOGIE Metody experimentální kardiologie (prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.) 7. týden: 31.10. FYZIOLOGIE Regulace krevního tlaku (MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.) HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE Kritická úloha mikroprostředí: Regulace normálního vývoje a kancerogeneze tkáňovým stromatem (Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D.) 8. týden: 7.11. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Imunosupresivní nádorové mikroprostředí a strategie uniku imunitního dozoru (Mgr. Andrea Knight, Ph.D.) PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Mikrobiom gastrointestinálního traktu a genetické asociační studie. (RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.) 9. týden: 14.11. HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE Modelování neurogeneze in vitro pomocí embryonálních kmenových buněk: molekulární mechanismy a aplikace (Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.) 10. týden: 21.11. BIOLOGIE Úloha primárního cília ve vývoji člověka a rozvoji onemocnění. (Mgr. Michaela Bosáková, Ph.D.) 11. týden: 28.11. ANATOMIE Neurozánět a jeho duální vliv na regeneraci nervové soustavy a vznik neuropatické bolesti (prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.) 12. týden: 5.12. FYZIOLOGIE Elektrofyziologie srdečních buněk, iontové kanály (doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.) 13. týden: 12.12. (pitevní týden) 14. týden: 19.12. PSYCHIATRIE Elektrofyziologie mozku u afektivních poruch (MUDr. Alena Damborská, Ph.D.)
Teaching methods (in Czech)
Přednáška a semináře, popř. praktická ukázka a nácvik s využitím IT techniky
Assessment methods (in Czech)
Stanovena povinnost navštěvovat výuku
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2020, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2019/VLVP01121