VLVP01121 Introduction to research I: experimental methodology - lecture

Faculty of Medicine
autumn 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
RNDr. Jan Balvan, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Bešše, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Juraj Bosák, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michaela Bosáková, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (lecturer)
doc. PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
Supplier department: Department of Biology – Theoretical Departments – Faculty of Medicine
Timetable
Thu 21. 9. 15:00–16:40 B11/211, Thu 5. 10. 15:00–16:40 B11/211, Thu 12. 10. 15:00–16:40 B11/211, Thu 19. 10. 15:00–16:40 B11/211, Thu 26. 10. 15:00–16:40 B11/211, Thu 2. 11. 15:00–16:40 B11/211, Thu 9. 11. 15:00–16:40 B11/211, Thu 16. 11. 15:00–16:40 B11/211, Thu 23. 11. 15:00–16:40 B11/211, Thu 30. 11. 15:00–16:40 B11/211, Thu 7. 12. 15:00–16:40 B11/211, Thu 14. 12. 15:00–16:40 B11/211
Prerequisites
Velmi dobrá středoškolská znalost chemie, fyziky a biologie, zájem a dlouhodobou vědecko-výzkumnou práci s dokladovatelnou předchozí středoškolskou mtivací, preferenčně zařazení do P-PooL modulu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 24/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Cílem předmětu je vybavit studenty potřebným minimálním přehledem o metodologii vědecké práce, dostupných informačních zdrojích a práci s nimi vč. odborné literatury, základech biostatistické metodologie potřebné ke kritické interpretaci originálních dat a o principech psaní vědeckého textu a ústní prezentace.
Learning outcomes
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat zákl. principy vědecké práce vč. etických a podstatu přísl. metodologických přístupů;
- identifikovat a shrnout základní informační a bibliografické zdroje;
- aplikovat znalosti biostatistické metodologie a software na svá originální experimentální data;
- vysvětlit rozdíly mezi statistickým a biologickým významem vědeckých poznatků;
- napsat originální vědeckou práci a případně přehledový článek s využitím vlastních exp. dat;
- analyzovat současné vědecké poznatky v přísl. oblasti svého výzkumného zaměření;
- navrhnout relevantní exp. design a zákl. studované parametry pro další výzkum v oblasti svého výzkumného zaměření.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška a semináře, popř. praktická ukázka a nácvik s využitím IT techniky
Assessment methods (in Czech)
Stanovena povinnost navštěvovat výuku
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021, autumn 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2023/VLVP01121