VLVL9X61c Internal medicine part 1 - Pneumology

Faculty of Medicine
Spring 2015
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (lecturer)
MUDr. Zdeněk Merta, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Anna Hrazdirová (seminar tutor)
doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Marcela Tomíšková (seminar tutor)
MUDr. Yvonne Staňková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Vladimír Herout, Ph.D. (seminar tutor), prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (deputy)
Guaranteed by
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis – Joint workplaces with the University Hospital Brno - workplaces of the Bohunice and Mater. Hospital – Faculty of Medicine
Contact Person: Kateřina Medková
Supplier department: Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis – Joint workplaces with the University Hospital Brno - workplaces of the Bohunice and Mater. Hospital – Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
VLVL9X61c/01: Mon 23. 3. to Fri 27. 3. each working day 7:30–12:20 N01176
VLVL9X61c/02: Mon 9. 3. to Fri 13. 3. each working day 7:30–12:20 N01176
VLVL9X61c/03: Mon 2. 3. to Fri 6. 3. each working day 7:30–12:20 N01176
VLVL9X61c/04: Mon 1. 6. to Fri 5. 6. each working day 7:30–12:20 N01176
VLVL9X61c/05: Mon 18. 5. to Fri 22. 5. each working day 7:30–12:20 N01176
VLVL9X61c/06: Mon 4. 5. to Thu 7. 5. each working day 7:30–12:20 N01176
VLVL9X61c/30: No timetable has been entered into IS.
VLVL9X61c/31: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
VLCH0832c Surgery II - practicals && ( VLFA0822p Pharmacology II - L || VLFA0722p Pharmacology - L )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět patofyziologii dýchání, základním parametrům spirometrických vyšetření a krevních plynů, interpretaci rtg nálezu a základy ostatních diagnostických a terapeutických metod v pneumologii, včetně oxygenoterapie. Dále porozumí nejčastějším plicním onemocněním jako jsou plicní záněty, chronická obstrukční plicní nemoc, tuberkulóza, chronické astma,nádory plic a diagnostice a léčbě chronické respirační insuficience. Bude schopen použít informace v diferenciální diagnostice nejčastějších projevů plicních nemocí jako je dušnost, kašel, expektorace, bolesti na hrudníku, hemoptýza.
Syllabus
  • Výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických znalostí z celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a pomocí demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod, teoretická výuka probíhá formou seminářů v posluchárně kliniky. 1. den: bronchogenní karcinom 2. den: CHOPN, bronchiální astma 3. den: tuberkulóza 4. den: plicní záněty 5. den: intersticiální plicní procesy
Teaching methods
practical group projects, presentations by professionals in the sectors
Assessment methods
The semester is closed by completing a simple multiple-choice test covering the information presented at the seminars. A 100% participation is a precondition for granting the credit.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Information on the extent and intensity of the course: Dále klinika zajišťuje: 3 + 3 hod. - ČJ a AJ přednášek z Klinické onkologie (V. ročník), přednášku 2 hod. VI. roč., 10 seminářů VI. roč., 1 hod. před z Kl. onkologie - magistři.
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2015/VLVL9X61c