FJ1020 Jazyková cvičení 4

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. blokově v komb. formě pro 1. st. ZŠ. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1020/01: St 15:00–16:50 učebna 67, M. Poučová
Předpoklady
FJ1014 Jazyková cvičení 1 && FJ1016 Jazyková cvičení 2 && FJ1018 Jazyková cvičení 3 || FJB_JC1 Jazyková cvičení 1 && FJB_JC2 Jazyková cvičení 2 && FJB_JC3 Jazyková cvičení 3
Čtvrtá část kurzu praktického jazyka předpokládá počáteční úroveň produktivních a receptivních dovedností B1+.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Jazyková cvičení 4 navazuje na Jazyková cvičení 1-3. V tomto kurzu se procvičují další vybrané jevy francouzské gramatiky a pracuje se rovněž s jejich aplikací v různých druzích textů, autentických materiálech, souvisejících se zaměřením oboru. Studenti si prohlubují komunikační kompetenci na úrovní B1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mají možnost si procvičit především různé morfologické jevy a rozšiřovat si slovní zásobu. Procvičují se jednotlivé řečové dovednosti (interakce, poslech, čtení, psaní, ústní projev) i lingvistické kompetence (gramatika, slovní zásoba). Cílem předmětu je prohloubit komunikační kompetence studentů. Studenti si upevňují osvojené komunikační kompetence (lingvistické, sociolingvistické a pragmatické) a dále je rozvíjejí.
Osnova
  • Týden 1-5 semestru: L 18-22 z učebnice Aleny Tionové Francouzština pro pokročilé. Týden 6 - opakování. Týden 7-12: L23-25 z učebnice Aleny Tionové Francouzština pro pokročilé a procvičování překladatelských technik. Každý týden se probere část A předepsané lekce a procvičí se rovněž lexikum z části C. Důraz je kladen především na vysvětlení a procvičení zahrnutých gramatických jevů a nepravidelných sloves. Část B každé lekce je podkladem pro doplňková Jazyková cvičení 2V.
Literatura
    povinná literatura
  • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA a Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 3. přeprac. vyd. Plzeň: Fraus, 2001. 700 s. ISBN 8072380648. info
  • TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. Vyd. 1. Praha: LEDA, 2000. 526 s. ISBN 8085927802. info
    doporučená literatura
  • NOVOTNÁ, Miroslava. Jazyková cvičení z francouzštiny s klíčem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. 85 s. ISBN 978-80-210-4994-9. info
  • ABRY, Dominique a Marie-Laure CHALARON. La grammaire des premiers temps. 2. éd. rev. et augm. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2000. 259 s. ISBN 2706108886. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, konzultace (pro kombinované studium 1. stupně ZŠ).
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky: aktivní účast, závěrečný test (obojí min. 70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Studenti obdrží vždy přesný rozpis lekcí v harmonogramu na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1021 Jazyková cvičení 4V.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.