LJMedA08 Interpretative Seminar: Medieval Latin II

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 12:00–13:40 VP
Prerequisites
LJBcA04 Latin Grammar V || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Knowledge of Latin to the extent of the B. A. State Exam. The exam itself is not required for the enrollment to the course.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Studenti se mají seznámit s hagiografickým celkem Casus Sancti Galli, pocházejícím z 10. a 11. století; autory jsou svatohavelský mnich Ratpert a mnich a opat v témže klášteře, Ekkehard IV. Spis se vyznačuje na svou dobu neobvyklou narativní technikou,budeme se proto na vybraných ukázkách, zejména z Ekkkehardovy části, věnovat zvláštnostem lexika, syntaxe i stylu daného spisu. Z četby vzejdou také poznatky o skriptoriích a knihovnách benediktinských klášterů a o monastickém i kulturně literárním životě raného a počínajícího vrcholného středověku.
Learning outcomes
Student bude schopen za pomoci slovníku a komentářů ke kritickému vydání textu přeložit i obtížnější historiografický nebo hagiografický středolatinský text. Získá vědomosti o monastickém životě, o jeho organizaci, o skriptoriích a knihovnách benediktinských klášterů v raném a počínajícím vrcholném středověku a o jejich kulturně historickém významu.
Syllabus
 • 1. Obsah souboru Casus Sancti Galli. Autoři.
 • 2.Benediktinská kultura raného středověku.
 • 3. Raně středověká latinská historiografie.
 • 4. Raně středověká latinská hagiografie.
 • 5.Ekkehardovo lexikum, jeho syntax, styl a narativní přístup..
 • 6. Četba, překlad, interpretace textů podle edice J. Haefeleho.
Literature
  required literature
 • Ratpert, St. Galler Klostergeschichten, ed. Hanns Steiner, Hannover 2002
 • ECCARDUS. Casus Sancti Galli. Translated by Hans F. Haefele. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980. 297 s. ISBN 3534014170. info
  recommended literature
 • ECCARDUS. Die Geschichten des Klosters St. Gallen. Translated by Hanno Helbling. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1958. 248 s. info
 • Ekkehard IV, Casuum S. Galli Cont., MGH SS,, 2
 • Středověká latinská literatura (6.-15. století) : příručka. Edited by Claudio Leonardi. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 502 stran. ISBN 9788020023872. info
 • Franz Brunhölzl, Geschichte der lat. Lit. des. MA I.
Teaching methods
One 2-hour seminar per week, reading (translation), class discussion.
Assessment methods
Type of teaching: seminar. Requirements: regular attendance in the course (min. 75%) and active participation in the class discussions; continuous reading of presented texts; written paper (translation with commentary).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/LJMedA08