CJA007 Theory of literature I

Faculty of Arts
Spring 2001
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Alena Přibáňová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Martina Sendlerová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course description: mgr. Balaštík: The seminar will focus especially on the reading of important studies in literary theory (R. Jakobson, J. Mukařovský, R. Welek, Terence Hawkes, Milan Jankovič, Northrop Frye, Paul Ricoeur, Fr. Miko) and the interpretation of key terminology of the field. The aim is to make the student acquainted with basic ways of theoretical thinking about literature and art generally. The second part of the seminar will focus on the interpretation of concrete poetic texts.
doc.Trávníček: Work with terms and notions based on the use of encyclopaedias and especially of basic literary-studies publications. Several model interpretations: via verse semantics, narrator-characters relationship, semantics of literary subject, literary time and space.
mgr. Přibáňová: The aim of the seminar is to equip the student with instruments for analysis and interpretation of a literary text and acquaint them with the basic problems and terms of literary theory. The student should learn about various ways of approaching a text (formalism, structuralism, hermeneutics, reception aesthetics, semiotic analysis, deconstruction) and master basic terminology as well as elementary principles of working with a text. The seminar focuses on the work with prosaic texts, although not exclusively.
mgr. Urválková: The seminar will focus on the work with literary texts (poetic, prosaic and dramatic), which will be analysed and interpreted with the use of the student's knowledge of basic terminology of poetics. The seminar will partly consist of reading chosen articles and papers in literary theory, with the help of which an attempt will be made to explain various methods of approaching a literary text.
Syllabus
 • Syllabus: mgr. Balaštík: (1-2) René Welek/Austin Waren: "Teorie literatury" (3-4) Terence Hawkes: "Strukturalismus a sémiotika" (5-6) Jan Mukařovský: "Kapitoly z české poetiky" (7-8) Jan Mukařovský: "Studie z estetiky" (9) Roman Jakobson: "Poetická funkce" (10) Milan Jankovič: Dílo jako diní smyslu (11) Northrop Frye: Velký kód (12) Paul Ricoeur: "Život, Pravda, symbol" 13) František Miko: "Od epiky k lyrike".
 • doc. Trávníček: Work with notions. Each seminar will be devoted to the discussion of one notion, e.g. story, theme, verse, ballad, horror, novel, lyrics, value, etc. The starting point of the discussions will be provided by individual students' research papers which should include the definition and trace the genesis of the notion in question as well as comment on its working in concrete Czech literary texts (these text will be agreed upon in advance and will be identical for all students). The second part of the course will focus on textual analysis and various types of interpretation (e.g. via verse semantics, narrator-characters relationship, semantics of literary subject, literary time and space).
 • mgr. Přibáňová: 1. The questions of the function of literature and the functioning of a literary work. 2. Problems of literary genres and types. 3. The level of expression - poetics. 4. The structure of a literary text, the level of content and the level of form. 5. The communicative aspect of a literary work - author, narrator, characters, the addressee, the projected reader. 6. Time and space in literary work.
 • mgr. Urválková: 1. Analysis and interpretation of a literary text - 1.1. Poetic literary text 1.2. Narrative literary text 1.3. Scenic literary text. 2. Hermeneutic models. 3. Discussion of individual methods of working with a literary text. (positivism, formalism, structuralism, deconstruction) - work with metatext. 4. Literary history and its tasks (reconstruction of the norm of the period, reception, comparative approach).
Literature
 • Úvod do literární vědy
 • ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy :přednášky na Harvardově univerzitě. Translated by Bronislava Grygová. v Olomouci: Votobia, 1997. 196 s. ISBN 80-7198-248-2. info
 • WELLEK, René and Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Průvodce po světové literární teorii. Edited by Milan Zeman - Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Slovník literární teorie [1984, Čs. spisov.]. Edited by Štěpán Vlašín. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínky k získání zápočtu:
mgr. Balaštík: přednesení referátu a 70% účast.
mgr. Přibáňová: vypracování referátu, obhájený závěrečný esej, účast 70%.
doc. Trávníček: dohodnutý počet účastí, referát a interpretační esej.
mgr. Urválková: přednesení připraveného výkladu literárního textu, popř. metatextu, zápočtový test, aktivní účast v semináři, sedmdesátiprocetní docházka.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Doporučuje se souběžná přednáška Teorie literatury (CJC026); na seminář navazuje seminář Teorie literatury II (CJA011) v následujícím semestru (podzim 2000).
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2001/CJA007