CJA007 Literature Theory I

Faculty of Arts
Spring 2000
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Martina Sendlerová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Seminář doc. Trávníčka: Práce s pojmy. Každý seminář bude patřit jednomu pojmu (např. fabuli, tématu, verši, baladě, horroru, románu, lyrice, hodnotě atd.). Referující student si pojem zpracuje z různých slovníků a příruček teorie literatury (ve valné většině dostupných ve studovně), představí jeho rozsah, genezi a vyhodnotí jednotlivá pojetí. Poslední část vystoupení bude věnována praktické práci s daným pojmem na dvou dílech české literatury, stanovených společně pro všechny. Druhá část semináře patří práci s textem, jednotlivým přístupům a způsobům interpretace (např. prostřednictvím rozboru verše, vztahu mezi vypravěčem a postavami, sémantiky subjektu, času a prostoru).
  • Seminář mgr. Balaštíka: Seminář bude zaměřen především na četbu důležitých literárněteoretických studií (G. Bachelard, R. Barthes, U. Eco, H. G. Gadamer, R. Jakobson, J. Lotman, F. Miko, J. Mukařovský atd.) a interpretaci klíčových literárněteoretických pojmů. Jeho cílem bude seznámení s různými způsoby teoretického uvažování o literatuře respektive o umění vůbec, zejména prostřednictvím takových textů, které reflektují jeho specifičnost.
Literature
  • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Průvodce po světové literární teorii. Edited by Milan Zeman - Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
  • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
  • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Slovník literární teorie [1984, Čs. spisov.]. Edited by Štěpán Vlašín. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínky k získání zápočtu:
doc. Trávníček: dohodnutý počet účastí, referát a interpretační esej.
mgr. Balaštík: přednesení referátu a 70% účast.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Doporučuje se souběžná přednáška Teorie literatury (CJC026); na seminář navazuje seminář Teorie literatury II (CJA011) v následujícím semestru (podzim 2000).
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2000/CJA007