CJA007 Theory of Literature I

Faculty of Arts
Spring 2002
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (lecturer)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Martina Sendlerová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
mgr. Urválková: The seminar will focus on analyses of particular texts (poetry, fiction, drama), which will be interpreted using some basic terms of poetics. On reading some theoretical texts we will show different methods of studying a literary text.
mgr. Kotásek: The seminar will aim at presenting some basic terms used in literary criticism and showing the possibilities of their use in analysis of a literary text.
Syllabus
 • mgr. Urválková:
 • 1. Analysis and interpretation of a literary text
 • 1.1. Poetry
 • 1.2. Fictional narrative
 • 1.3. Drama
 • 2. Hermeneutic models
 • 3. Discussing particular methods of studying a literary text (positivism, formalism, structuralism, deconstruction): reading metatexts
 • 4. Literary history and its aims (reconstructing the historical context, reception)
 • mgr. Kotásek: Each seminar will discuss one particular theme or term based on an oral presentation of one of the students. The list of themes to choose from includes among others terms:
 • general: symbol, language sign, archetype and type, spatio-temporal setting
 • from the theory of verse: free verse, lyrical poetry, metaphor
 • from the theory of fiction: narrator, plot and story, work of art - text - discourse
 • from literary history and genre theory: rhetoric, avantgarde, novel
Literature
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní (2. přepracované vydání). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 186 pp. ISBN 80-210-1694-9. info
 • ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy :přednášky na Harvardově univerzitě. Translated by Bronislava Grygová. v Olomouci: Votobia, 1997. 196 s. ISBN 80-7198-248-2. info
 • WELLEK, René and Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1992. 155 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Průvodce po světové literární teorii. Edited by Milan Zeman - Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Slovník literární teorie [1984, Čs. spisov.]. Edited by Štěpán Vlašín. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínky k získání zápočtu:
mgr. Urválková: Přednesení připraveného výkladu literárního textu, popř. metatextu, zápočtový test, aktivní účast v semináři, sedmdesátiprocetní docházka.
mgr. Kotásek: Vypracování a přednesení referátu, aktivní podílení se na semináři, vypracování závěrečné eseje
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Na seminář T.L. I navazuje sem. T.L.II a přednáška T.L.. Kurs je zakončen zkouškou.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2002/CJA007