CJA007 Theory of Literature I

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (alternate examiner)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Romana Rodanová (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Zapletal (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Timetable of Seminar Groups
CJA007/A: Tue 10:00–11:35 C43, B. Fořt
CJA007/B: Tue 11:40–13:15 C43, B. Fořt
CJA007/C: Mon 13:20–14:55 A41 stara, R. Rodanová
CJA007/D: Wed 16:40–18:15 N01023, J. Tlustý
CJA007/E: Wed 10:00–11:35 C11bezkodu, P. Zapletal
CJA007/F: Wed 11:40–13:15 C43, P. Zapletal
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 120 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/120, only registered: 0/120
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
mgr. Tlustý, dr. Fořt: The main aim of the seminar is to equip the students with basic terms useful in interpreting literary texts. The terms of literary theory will be scrutinized in their historical context, i.e. in connection with particular periods in the history of literary science (Positivism, Formalism, Structuralism, Hermeneutics, Konstanz school of Aesthetic Reception). Part of the seminar will also be devoted to interpretation of particular theoretical and artistic texts.
mgr. Zapletal: The aim of the course is to give the general knowledge necessary for interpretation of literary works. Part of the course is devoted to interpretation of particular literary texts.
Mgr. Rodanová: Students will be acquainted with main taxonomy apparatus of literary science. The seminar will be focused on interpretation of literary works; we will use not only interpretation models of literary theory, but also models of related human and social sciences.
Syllabus
 • Mgr. Tlustý, dr. Fořt: General overview of themes and directions in literary science; Literary text and semiotics; Literary text and aesthetic function; Theory of verse; Narratology; Space and time in literary text; Theory of character; Author; Reader; Literary genres; Hermeneutics
 • Mgr. Zapletal: General overview of themes and trends in literary science; Scheme of literary communication (author, literary work, reader); Literary genres; Basic terms of narratology and theory of verse
 • Mgr. Rodanová: Interpretation of poetry, interpretation of prose. (Scheme of literary communication. Literary genres. Interpretation models. Application of interdisciplinary approach (philosophy, psychology, sociology, linguistics and semiotics, esthetics).)
Literature
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Průvodce po světové literární teorii. Edited by Milan Zeman - Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Slovník literární teorie [1984, Čs. spisov.]. Edited by Štěpán Vlašín. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1992. 155 s. info
 • ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy :přednášky na Harvardově univerzitě. Translated by Bronislava Grygová. v Olomouci: Votobia, 1997. 196 s. ISBN 80-7198-248-2. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • HAWKES, Terence. Strukturalismus a sémiotika. Vyd. 1. Praha: Host, 1999. 174 s. ISBN 80-86055-62-0. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní (2. přepracované vydání). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 186 pp. ISBN 80-210-1694-9. info
 • RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění : Narrative fiction : contemporary poetics (Orig.). Translated by Vanda Pickettová. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 174 s. : i. ISBN 80-7294-004-X. info
 • WELLEK, René and Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínky k získání zápočtu: mgr. Tlustý: maximálně 3 absence, přednesení referátu, zápočtový test
mgr. Zapletal: vypracovaný referát, aktivní účast v seminářích, zápočtový test
Mgr. Rodanová: maximum tří absencí, vypracovaný a přednesený referát, zápočtový test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Na seminář T.L. I navazuje sem. T.L.II a přednáška T.L.. Kurs je zakončen zkouškou.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/CJA007