CJA007 Theory of Literature I

Faculty of Arts
Spring 2005
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Romana Rodanová (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Zapletal (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Helena Bednářová
Timetable of Seminar Groups
CJA007/A: Thu 13:20–14:55 3, M. Balaštík
CJA007/B: Thu 15:00–16:35 3, M. Balaštík
CJA007/C: Wed 11:40–13:15 42, B. Fořt
CJA007/D: Thu 10:00–11:35 38, J. Tlustý
CJA007/E: Wed 13:20–14:55 3, P. Zapletal
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
dr. Urválková: The seminar will focus on analyses of particular texts (poetry, fiction, drama), which will be interpreted using some basic terms of poetics. On reading some theoretical texts we will show different methods of studying a literary text.
mgr. Tlustý: The main aim of the seminar is to equip the students with basic terms useful in interpreting literary texts. The terms of literary theory will be scrutinized in their historical context, i.e. in connection with particular periods in the history of literary science (Positivism, Formalism, Structuralism, Hermeneutics, Konstanz school of Aesthetic Reception). Part of the seminar will also be devoted to interpretation of particular theoretical and artistic texts.
mgr. Zapletal: The aim of the course is to give the general knowledge necessary for interpretation of literary works. Part of the course is devoted to interpretation of particular literary texts.
Syllabus
 • dr. Urválková:
 • 1. Analysis and interpretation of a literary text
 • 1.1. Poetry
 • 1.2. Fictional narrative
 • 1.3. Drama
 • 2. Hermeneutic models
 • 3. Discussing particular methods of studying a literary text (positivism, formalism, structuralism, deconstruction): reading metatexts
 • 4. Literary history and its aims (reconstructing the historical context, reception)
 • Mgr. Tlustý: General overview of themes and directions in literary science; Literary text and semiotics; Literary text and aesthetic function; Theory of verse; Narratology; Space and time in literary text; Theory of character; Author; Reader; Literary genres; Hermeneutics
 • Mgr. Zapletal: General overview of themes and trends in literary science; Scheme of literary communication (author, literary work, reader); Literary genres; Basic terms of narratology and theory of verse
Literature
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní (2. přepracované vydání). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 186 pp. ISBN 80-210-1694-9. info
 • ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy :přednášky na Harvardově univerzitě. Translated by Bronislava Grygová. v Olomouci: Votobia, 1997. 196 s. ISBN 80-7198-248-2. info
 • WELLEK, René and Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1992. 155 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Průvodce po světové literární teorii. Edited by Milan Zeman - Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Slovník literární teorie [1984, Čs. spisov.]. Edited by Štěpán Vlašín. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínky k získání zápočtu:
dr. Urválková: Četba stanovených textů, padesátiprocentní účast a esej na samostatně zvolené téma.
mgr. Tlustý: maximálně 3 absence, přednesení referátu, zápočtový test
mgr. Zapletal: vypracovaný referát, aktivní účast v seminářích, zápočtový test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Na seminář T.L. I navazuje sem. T.L.II a přednáška T.L.. Kurs je zakončen zkouškou.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2005/CJA007