CS

PřF:Bi5599 App.Chem.and Biochem. - Course Information

Bi5599 Applied Chemistry and Biochemistry

Faculty of Science
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Miroslav Machala, CSc. (lecturer), MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (deputy)
Supervisor
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
Timetable
Thu 9:00–10:50 BFU
Prerequisites (in Czech)
Bi4020 Molecular biology && C3580 Biochemistry
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Během přednášek kursu jsou studenti seznámeni s přehledem základní metodiky analýzy makromolekul a práce s nimi (DNA, RNA, proteiny, lipidy), dále s technikami práce s nízkomolekulárními látkami, analýzou buněčných populací a subbuněčných struktur, a základními principy in vivo experimentů. Předmět je prezentován formou přednášky a částečně semináře zaměřeného především na práci s literaturou, s cílem pochopit význam jednotlivých metodik a interpretovat výsledky z publikací i vlastní experimentální činnosti. Aktivní účast studentů je podmínkou.
Syllabus
  • 1)Protein analysis; separation techniques; Western blotting, protein-protein interactions; protein localization; protein post-translational modifications; proteomics; manipulations of protein expression. 2)Basic immunochemistry techniques. 3)DNA isolation, separation; PCR techniques, plasmid work, transfection of eukaryotic cells. 4)RNA isolation, detection (Northern blotting, RT-PCR), microarrays, siRNA. 5)Lipids and polysacharidy; isolation, separation and identification. 6)Low-molecular-weight compounds - separation and analytical techniques; HPLC techniques and their modifications. 7)Specific cellular assays. 8)Fluorescennce techniques. 9)Aplication of in vivo mammalian models in physiology.
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium. Ukončení je provedeno formou referátu o metodických přístupech využitých v zadané vědecké publikaci (separátu).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2007/Bi5599